Till innehållet

Beckasinsvägen

2024-01-19 - 2024-02-29

Begränsad framkomlighet för biltrafik i korsningen Beckasinvägen - Vålösundsvägen från den 19 januari.

VA-arbete Vålösundsvägen-Beckasinvägen

Vi påbörjar nu arbeten som innebär begränsad framkomlighet för biltrafik på Beckasinvägen och Vålösundsvägen under en period. Vi inleder med att tina delar av Beckasinvägen genom koleldning och förbereder för en etablering med maskiner som kommer att arbeta på platsen under dagtid.

I ett senare skede kommer vi behöva stänga av Beckasinvägen helt för trafik för att lägga ner en dagvattentrumma och samförlägga el samt fiber. Vid kommande avstängning kommer vi att stänga av för trafik från Beckasinvägen och omdirigera via Vålösundsvägen. Delar av Vålösundsvägen kommer också i senare skede att ledas om genom en tillfällig körväg utanför arbetsområdet. Arbetet förväntas pågå under januari och februari.

Anledningen till arbetet är att vi förbereder inför kommande exploatering på Södra Sörkastet och just nu genom vissa åtgärder längs med Beckasinvägen och Vålösundsvägen. Detta för för att kunna hantera befintligt och eventuellt ökade dagvattenflöden som en exploatering innebär.


Har ni frågor om projektet kan ni kontakta:


Tommy Holm, arbetsledare VA på telefon 0550-87427
Joakim Sylvaner, Projektledare på telefon 0550-881 21
Kund- Marknad 0550-881 09 eller 0550-881 36