Till innehållet

Inspiration från vardagen

Mycket av arbetet med digitalisering sker i vårt förvaltningsarbete. Flera uppdrag, pilotprojekt och projekt har genomförts och genomförs både i det stora och lilla. Mycket handlar om att hitta olika processer eller arbetsmoment som på olika sätt kan digitaliseras. Nedan följer några exempel från våra verksamheter.  

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".