Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Information om Corona, covid-19

Kristinehamns kommun följer händelseutvecklingen och arbetar aktivt för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt. Som invånare uppmanas du att själv hålla dig uppdaterad via myndigheternas information. På den här sidan uppdateras informationen löpande.

Uppdatering 17 september, klockan 14:30

Besöksförbud på äldreboende hävs 1/10

Regeringen har beslutat att besöksförbudet på landets äldreboenden ska upphöra från 1 oktober. Beslutet grundar sig på att smittspridningen minskar i samhället och att de särskilda boendena har förbättrat arbetssätt och rutiner för att förhindra smittspridningen. Verksamheten ansvarar för att besöken sker på ett säkert sätt. Folkhälsomyndigheten kommer att ta fram rekommendationer som stöd för besöken, som kommer att innehålla instruktioner kring besöksrutiner, med fokus på avstånd och hygien. Vi håller nu på att ta fram riktlinjer för vad som ska gälla specifikt för våra boenden i Kristinehamn och återkommer med mer detaljinformation innan den 1 okrober. 

Folkhälsomyndighetens statistik över bekräftade fall

Sedan den 18 juni hänvisar Region Värmland till Folkhälsomyndigheten då det gäller statistik för antal smittade per kommun. Siffran för Kristinehamn är idag den 17 september 145 smittade, det innebär en ökning med 5 personer i Kristinehamns kommun sedan förra veckan.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du filtrera statistiken efter kommun och vecka, alternativt klicka på kartan för att välja den kommun du vill se.

Uppdatering 10 september, klockan 14:15

Folkhälsomyndighetens statistik över bekräftade fall

Sedan den 18 juni hänvisar Region Värmland till Folkhälsomyndigheten då det gäller statistik för antal smittade per kommun. Siffran för Kristinehamn är idag den 10 september 140 smittade, det innebär en ökning med 1 person i Kristinehamns kommun sedan förra veckan.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du filtrera statistiken efter kommun och vecka, alternativt klicka på kartan för att välja den kommun du vill se.

Uppdatering 4 september, klockan 14:30

Provtagning av barn

Region Värmland tar nu prov på barn under 16 år som har symtom på covid-19-infektion. Provet tas på vårdcentral. Ungdomar från 16 år bokar egenprovtagning på webbplatsen 1177.se.

Läs mer på 1177.se 

 

Vill du läsa tidigare uppdateringar? 

Se tidigare uppdateringar om Corona 

För dig som är elev eller vårdnadshavare till barn i för- och grundskola finns samlad information här:

200923 - Uppdaterad information om covid-19

I Kristinehamns kommun följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer om covid-19.

Utifrån rekommendationerna har vi sammanställt det vi ser som centralt kring smittspridning, symtom, närvaro och testning.

Det är viktigt att du som förälder håller dig uppdaterad om de rekommendationer som finns på våra myndigheters webbplatser, eftersom de uppdateras när någon rekommendation tillkommit eller ändrats.

Förskolebarn upp till och med 5 år

Provtagning: Normalt inte aktuellt (ingen generell rekommendation).

Stanna hemma vid symtom utan genomförd provtagning:

 • Vid kortvariga symtom: så länge barnet har symtom +2 dygn till.
 • Vid kvarvarande milda symtom (exempelvis lätt snuva och torrhosta): totalt minst 7 dygn efter symtomdebut, varav minst 2 dygn med feberfrihet och allmän förbättring.

Stanna hemma om eventuellt prov visar att man har covid-19:

Totalt minst 7 dygn efter symtomdebut varav minst 2 dygn med feberfrihet och allmän förbättring.

Stanna hemma om eventuellt prov visar att man inte har covid-19:

Tills barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med förskolans egna rutiner för sjukfrånvaro.

Barn i förskoleklass och äldre barn

Provtagning: Ja, vid symtom på covid-19

Stanna hemma om provet visar att man har covid-19:

Totalt minst 7 dygn efter symtomdebut varav minst 2 dygn med feberfrihet och allmän förbättring.

Stanna hemma om provet visar att man inte har covid-19:

Tills barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med skolans egna rutiner för sjukfrånvaro.

Stanna hemma vid symtom utan genomförd provtagning:

 • Vid kortvariga symtom: så länge eleven har symtom +2 dygn till.
 • Vid kvarvarande milda symtom (exempelvis lätt snuva och torrhosta): totalt minst 7 dygn efter symtomdebut, varav minst 2 dygn med feberfrihet och allmän förbättring.

Vanliga symtom

De vanligaste symtomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta och/eller feber.

Andra vanliga besvär är nytillkomna symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Provtagning

Lämna prov för covid-19 om du har symtom. Gäller från förskoleklass. Kontakta 1177 eller din vårdcentral för mer information. Prov kan beställas på 1177.se.

Lämna prov för covid-19

Läs mer

Här följer länkar till de vanligaste sidorna om covid-19 på Folkhälsomyndigheten.se och 1177.se.

Folkhälsomyndigheten.se:

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga

1177.se

Om covid-19 - coronavirus

Lämna prov för covid-19

 

Källa: folhälsomyndigheten.se

200817 - Välkommen tillbaka till skolan- en påminnelse om hur vi jobbar i en pandemi

Precis som innan sommaren behöver vi fortsätta hålla i, hålla ut och hålla avstånd. Det innebär att vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer även nu när vi kommit tillbaka från semester och sommarlov.

Här kommer en p​åminnelse om vilka riktlinjer vi följer:

Håll avstånd
Var noga med att undvika trängsel och hålla avstånd till andra på platser där många samlas, till exempel på jobbet och i skolan.

Tvätta händerna ofta
Smittämnen fastnar lätt på händer och kan spridas vidare. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Handsprit är ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Stanna hemma när du är sjuk
Stanna hemma när du är sjuk. Då undviker du att smitta andra.

Välkommen tillbaka till ett nytt läsår!

För att undvika att bli smittad uppmanar Folkhälsomyndigheten dig som är 70 år eller äldre att begränsa dina nära kontakter. Du bör låta bli att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat eller uträtta ärenden. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information till äldre

Så jobbar vi vid värmebölja

Nu är sommaren här i full blom och i år är det extra viktigt att jobba aktivt med att minskar hälsoeffekterna av både värmebölja och den pågående smittspridningen av Covid-19 i samhället.

​Med anledning av mycket varmt väder som ligger över Värmland just nu är det viktigt att vi följer de rekommendationer som finns både från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Värmland. Under rådande omständigheter kring Covid-19, ser vi därför över våra rutiner för värmebölja och anpassar dem till aktuella råd för minskad smittspridning. Det gäller inom både hemtjänst och på våra äldreboenden.

Hur arbetar vi för att sänka värmen?

Bordsfläktar kommer inte användas på våra äldreboenden eftersom de transporterar luft och partiklar längre och kan därför bidra till ökad smittspridning. ​Istället använder verksamheterna kylaggregat som går att flytta mellan olika rum. De sprider mindre mängd luft än fläktar, de virvlar inte upp partiklar från golv och plana ytor på samma sätt och tar dessutom luft utifrån.

Vi försöker också utnyttja nattkylan i den mån det är möjligt genom att vädra under natten. För att behålla svalkan så länge som möjligt håller vi fönster och dörrar stängda dagtid när utetemperaturen stiger.

Utöver det undviker vi fysisk ansträngning under dagens varmaste timmar, ordna med en blöt handduk runt nacken till den som behöver och uppmuntrar våra boende att dricka lite mer och lite oftare än vanligt.

Vill du veta mer?

För mer information om hur vi jobbar förebyggande i värmebölja är du välkommen att ta kontakt med ansvarig enhetschef på ett av våra äldreboenden.
Listan med kontaktuppgifter hittar du här.

Information om kommunens äldreboenden

För att vi ska kunna skydda våra boende är besök hos oss inte tillåtet. Beslutet om besöksstopp på äldreboenden i Sverige fattades i mars 2020 av regeringen och gäller tillsvidare. Undantag kan göras vid särskilda fall. 

Besöksstoppet är en försiktighetsåtgärd som tagits till för att undvika att få in smittan i våra verksamheter. Detta är särskilt viktigt då våra boende tillhör en känslig riskgrupp.Vi förstår att ett besöksstopp inte är lätt och att det kan vara jobbigt att inte kunna ses som vanligt. Det är dock viktigare än någonsin att vi håller oss till de riktlinjer och restriktioner som finns för att tillsammans få slut på den här pandemin. Givetvis hjälper vi dig och dina nära att komma i kontakt med varandra på andra sätt; via telefon, digitalt eller med hjälp av våra plexiglasbord.

Möjligheten att träffas med hjälp av plexiglasbord är ingen självklarhet, utan något vi i kommunen tagit fram eftersom vi förstår att behovet av att träffa sina nära är stort. Vi vill därför påpeka hur viktigt det är att ni som anhöriga respekterar tidsbokningen för plexiglasen och reglerna kring att använda dem för att vi ska undvika att få in smittan i våra verksamheter och för att vi ska kunna fortsätta använda borden. Vi är lika glada som ni över att denna möjlighet finns, och vi hoppas att alla tar sitt ansvar så att borden får vara kvar.

Tveka inte på att höra av er om ni har några frågor eller behöver hjälp med att kontakta era närstående. Det är viktigt att vi fortsätter hålla i och hålla ut!

Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig enhetschef. Här hittar du telefonnummer till våra äldreboenden.

Dagverksamhet för personer med demens eller minnesproblematik är i gång som vanligt.

Om ett boende drabbas av smitta, vad gör vi då?

Vi följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Värmland tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Det är Region Värmland som gör bedömningar och ansvarar för vilka som berörs av provtagning.

Kommunen följer utvecklingen och nya besked kan komma med kort varsel.

Så här jobbar vi med bemanning och vikarier inom äldreomsorgen

Kommunens gemensamma bemanningscentral ansvarar för att tillgodose verksamheternas behov av vikarier. Enheterna inom vård och omsorg lägger in beställningar som handläggarna på bemanningscentralen tillsätter så långt det är möjligt. Just nu är bemanningsläget stabilt och nya vikarier introduceras löpande. Vi jobbar aktivt med att strama upp och begränsa flödet mellan olika enheter, för att i nästa led begränsa en eventuell smittspridning i största möjliga mån.

Poolturer bokas idag bara inom den egna enheten. Detta gäller både särskilt boende och hemtjänst. När det kommer till timvikarier är arbetsmetoden lika. Vi bokar äldreomsorgens vikarier inom samma enhet i största möjliga mån. Endast i undantagsfall eller om starkt behov föreligger kan vikarier bokas mellan olika enheter. Inom verksamheten för hemtjänsten kan samarbete mellan enheterna förekomma för att lösa de bemanningsbehov som uppstår.

 

Information om hemtjänst

Äldreomsorgen i Kristinehamns kommun är van att arbeta med infektioner och smittor. Du som har hemtjänst hos oss kommer även fortsatt att få den vård och omsorg du behöver, även om vissa saker kan komma att förändras under en period. Du som får hemtjänst kan vara trygg med att ingen inom hemtjänsten jobbar när hon eller han är sjuk. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Värmlands råd och riktlinjer noga. Vi följer också grundläggande basala hygienrutiner för att hindra smittspridning och våra medarbetare vet vad som ska göras om de misstänker att någon är smittad.

Vad gör verksamheten för att förhindra smittspridning?

Det råder allmän smittspridning i samhället vilket innebär att risken för att coronavirus ska spridas i ordinärt boende är stor. Smittan är oundviklig. Hemtjänsten jobbar nu efter förstärkt hygienrutin och med barriärvård. Det innebär att endast en liten personalgrupp inom varje geografiskt område kommer jobba med den eller de brukare som är sjuka i covid-19 eller har förkylningssymptom. Vi begränsar även poolturerna och våra timvikarier till varje enskild enhet.

Vad händer om du som har hemtjänst blir sjuk i covid-19 eller får förkylningssymptom?

Om du skulle få förkylningssymptom kommer vi som jobbar hos dig att göra vårt bästa för att du ska må bättre hemma. Hemtjänsten är van att vårda personer med sjukdom i eget hem. Detta gäller oavsett om du har blivit sjuk av coronaviruset eller inte. När vi jobbar i ditt hem och hjälper dig kommer vi utöver våra vanliga skyddskläder så som handskar och handsprit även använda ytterligare skyddsutrustning när vi arbetar nära dig. Det är en del av vår förstärkta hygienrutin som vi tar till för att hindra smittspridning. Det är vårdcentralens läkare som bestämmer om du behöver lämna prov eller inte. Om du har hemsjukvård kommer våra sjuksköterskor att göra provet hemma hos dig, i annat fall behöver du ta kontakt med din vårdcentral. Det är bra att tänka på att det bara är svårt sjuka som behöver sjukvård vid smitta med covid-19.

Känner du dig orolig?

Det är vanligt att känna oro, osäkerhet och ensamhet i en situation då man behöver hålla sig från andra människor. Det du kan göra för att det ska kännas bättre är till exempel att gå ut på promenader i naturen, tala i telefon med nära och kära eller hålla kontakt via datorn.

Om du har frågor eller känner oro som är kopplad till din hemtjänst är du alltid välkommen att kontakta ansvarig chef för mer information. Kontaktuppgifter hittar här!

Matsalen på Uranus

Matsalen på servicehuset Uranus är stängt från och med torsdag den 19 mars 2020. Besöksförbud gäller alla externa gäster. De som äter i matsalen som bor i Uranushuset får hjälp av hemtjänstpersonal, de som kommer utifrån får matdistribution som Samhall levererad till dörren via insatsen matdistribution som de fått via bistånd. 

Matlåda och matdistribution ingår i förenklat beslutsfattande och om du vill ha ett beslut om matlåda är du välkommen att ansöka om detta direkt via kommunens självservice. Det går också bra att ringa till biståndsenheten för mer information på telefonnummer 0550-886 04, telefontid 8.30–11.30.

Utökad service

I Kristinehamn har flera anpassningar gjorts för att du ska känna dig så trygg som möjligt. På visitkristinehamn.se hittar du exempel på lokala anpassningar för våra aktiviteter, sevärdigheter och restauranger. Här finns även lokala erbjudanden från vårt näringsliv. 

Inom socialförvaltningens verksamheter i Kristinehamns kommun arbetar vi enligt de rutiner som Smittskydd Värmland tar fram. Det innebär att grunden i vårt arbete baseras på basala hygienrutiner, det vill säga att personalen använder arbetskläder med kort ärm som tvättas efter varje arbetspass, att naglarna är korta och utan nagellack, att man inte använder smycken på fingrarna, armband eller klockor. Man ska inte heller använda förband eller stödförband på händer eller armar. Håret ska vara uppsatt om det är längre än till axlarna.

Handskar på!

När man utför vad som kallas för patientnära arbete, det vill säga arbete där man riskerar att få stänk på sig vid hygiensituationer eller vid omläggning, provtagning eller benlindning ska man alltid ha handskar och förkläde på sig. Man desinficerar händerna innan man tar på handskarna, och även efter.

Fler rutiner att förhålla sig till

I och med covid-19 har Smittskydd Värmland tagit fram ytterligare riktlinjer på hur vi ska hantera hygienrutinerna vid en eventuell smitta. Smittskydd Värmland baserar sina rutiner för hur och när skyddsutrustning ska användas på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi har ett gott samarbete med Region Värmland och det lokala näringslivet för att se till att vi har den skyddsutrustning som rekommenderas för att förhindra smittspridning och för att kunna vårda de som blir sjuka.

Läs mer om hur vi jobbar med hygienrutiner inom vård och omsorg.

Skyddsvisir i allt vårdnära arbete

Från och med vecka19 följer socialförvaltningen Region Värmlands rekommendation att använda skyddsvisir i allt vårdnära arbete. Det gäller oavsett om symptom förekommer eller inte.

Läs mer om visir i vårdnära arbete, hur vi använder och rengör visir och olika typer av visir.

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. 

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga. 
 • Undvik att besöka äldre släktingar. Personer över 70 år är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
 • Avstå från fester och andra sociala evenemang. 
 • Håll avstånd till andra människor på offentliga platser. 
 • Undvik att resa i rusningstrafik. 
 • Undvik onödiga resor. Tänk igenom om helgresan verkligen är nödvändig. Det gäller särskilt resor till storstäder, fjällanläggningar eller andra semestermål där många människor samlas. Läs mer om inrikesresor på krisinformation.se.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten noga och ofta. Fler hygienråd hittar du på krisinformation.se.

I Kristinehamn har flera anpassningar gjorts för att du ska känna dig så trygg som möjligt. På visitkristinehamn.se hittar du exempel på lokala anpassningar för våra aktiviteter, sevärdigheter och restauranger. Här finns även lokala erbjudanden från vårt näringsliv. 

Här har vi samlat telefonnummer och länkar som du kan använda om du känner oro för dig själv eller någon annan. Du kan också ringa kommunens växel 0550-880 00 så kopplar de dig vidare.

Svenska kyrkan - för alla

En diakon på Svenska kyrkan når du på telefonnummer 0550-879 70 varje vardag mellan klockan 13-15. Kyrkan i Kristinehamn är öppen varje vardag mellan klockan 13-16 med andakt klockan 14 och minikonsert med kyrkans musiker vid 15.30. Jourhavande präst finns tillgänglig mellan klockan 17-08 och nås via 112. 

Telefonlinje vid oro - för barn, unga och föräldrar

Kommunens telefonlinje finns för barn, ungdomar, föräldrar eller andra viktiga vuxna som har oro kring hemsituationen, relationer i hemmet eller annat som påverkas i tider av corona. Hos oss kan då få tips och råd i hur du kan hantera en ovanlig situation och få hjälp med kontakter till andra samhällsinstanser vid behov.

Du når oss på telefonnummer 0550-874 86 och linjen är öppen varje vardag mellan kl 15-17. Vi har tystnadsplikt och du har rätt att vara anonym.

Telefonlinjen är ett samarbete mellan förebyggarenheten, kuratorerna på familjecentralen Källan och familjestödet på socialförvaltningen.

Vid våld i nära relation

Vid pågående brott, ring 112!

Anja Westling är samordnare för våld i nära relation i Kristinehamns kommun och henne når du på telefon 0550-858 45.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa hit. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.  

Stöd för dig som är under 20 år

Blir du utsatt eller har du en vän som blir det kan du vända dig till  ungarelationer.se och chatta. Här kan man också läsa om vad en bra relation är, vad det finns för olika typer av våld och varningstecken som kan tyda på en dålig relation.

 

För barn och ungdomar

Skolans stöd

Känner du dig ledsen, orolig eller rädd för din egen skull eller för en anhörig? Kontakta din skolkurator eller skolsköterska. De kan hjälpa dig att förstå dina känslor och det som händer. De kan också hjälpa dig vidare till andra professionella om det behövs.

Har du svårt med ditt skolarbete, att genomföra uppgifter eller att delta på lektioner? Hör av dig till din specialpedagog för hjälp och stöd.

Ring kommunens växel, 0550-880 00 och berätta vilken skola du går på och att du vill prata med skolsköterska, skolkurator eller specialpedagog så kopplas du rätt.

Första linjen unga östra

Första linjen unga östra har rådgivningstelefon måndag, onsdag-fredag mellan klockan 09-10, som är öppen för ungdomar och deras närstående. Telefonnummer 010-838 62 06. Du kan också skicka sms till 070-291 51 05, lämna då namn, telefonnummer och ort så skickar vi en tid för telefonsamtal för bedömning.

Första linjen har också öppnat en tillfällig telefonlinje för stöd vid oro gällande rådande situation i samhället. Telefonnumret är 072-452 97 94 och är öppet mån-tis 13-16 samt ons-tor 10-12.

BRIS 

Just nu är det många barn och unga som hör av sig till Bris för att prata om Corona. Att känna oro och rädsla inför allt som händer är inte konstigt, speciellt när det påverkar en själv och hela ens omgivning. 

Här kan du som är ung läsa svar på frågor från Bris kuratorer. Det går också bra att ring till Bris stödtelefon på telefonnummer 116 111.

Ungarelationer.se

Blir du utsatt för hot och våld, eller har du en vän som blir det kan du vända dig till  ungarelationer.se och chatta. Här kan man också läsa om vad en bra relation är, vad det finns för olika typer av våld och varningstecken som kan tyda på en dålig relation.

 

För dig som är förälder eller annan viktig vuxen

Förebyggarenheten

Om du har funderingar eller behöver stöd i ditt föräldraskap kan du kontakta förebyggarenheten. På förebyggarenheten kan du få stöd i form av upp till fem samtal. För kontakt, ring socialtjänstens växel 0550-884 00 och fråga efter förebyggarenheten, eller maila fbe@kristinehamn.se

Familjestödet

Familjestöd finns till för föräldrar, barn och ungdomar i behov av att hitta sätt att hantera svårigheter i vardagen. Samtal kan ske enskilt eller ihop med andra i familjen. Du kan söka till familjestödet på eget hand och då erbjuds du fem samtalstillfällen. Du kan också söka via en handläggare på socialtjänsten. Vid beviljad insats får du hjälp att tillsammans med oss göra upp en plan och formulera mål för hur vi ska gå vidare. För kontakt, ring socialtjänstens växel 0550-884 00 och fråga efter familjestödet.

Misstanke om att ett barn far illa

Om du misstänker eller får veta att ett barn eller en ungdom på något sätt far illa bör du genast kontakta socialtjänsten. Du måste inte veta med säkerhet att missförhållanden råder, det räcker med en misstanke. Efter din anmälan är det socialtjänstens ansvar att göra en utredning av läget. Du får alltid vara anonym, men tänk på att ansvarig socialsekreterare är skyldig att tala om vem som har gjort anmälan för den som anmälan rör. Vill du vara anonym ska du alltså inte berätta vad du heter när du tar kontakt med oss.

Läs mer på sidan Barn och unga som far illa

Skolans stöd till vuxna

Har du barn i skolan och är orolig för hur ditt barn ska klara skolan? Kontakta specialpedagogen på ditt barns skola. Är du orolig för ditt barns mående? Kontakta skolsköterskan eller skolkuratorn på ditt barns skola. Du når de olika yrkesgrupperna genom att ringa kommunens växel, 0550-880 00 och be att få bli kopplad till ditt barns skola och den du vill prata med.

BRIS för vuxna om barn

Telefon 0771-50 50 50
Mer information finns på bris.se/for-vuxna-om-barn.

Föräldralinjen

Telefon: 020-85 20 00
Mer information finns på mind.se.

Anhöriglinjen

Telefon: 0200-23 95 00
Mer information finns på anhörigasriksförbund.se.

Första linjen unga östra

Telefon: 010-838 62 06
Rådgivningstelefonen är öppen måndag, onsdag-fredag klockan 09-10 för ungdomar och deras närstående. 
Ytterligare information finns på 1177.se

Suicide Zero

Hit kan du kan du ringa helgfri vardag mellan klockan 9-17 på telefonnummer 010 – 200 80 12 eller via kontakt@suicidezero.se. Läs mer på suicidezero.se.

Från och med 13 juni får man resa inom Sverige igen, så länge man inte har några sjukdomssymtom. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller fortfarande, och ett stort ansvar vilar på varje enskild. Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta och håll avstånd. Förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer gäller också fortsatt under sommaren, och det är fortsatt besöksförbud på våra äldreboenden.

I Kristinehamn har flera anpassningar gjorts för att du ska känna dig så trygg som möjligt. På visitkristinehamn.se hittar du exempel på lokala anpassningar för våra aktiviteter, sevärdigheter och restauranger. Här finns även lokala erbjudanden från vårt näringsliv. Här hittar du öppettider för Kristinehamns turistbyrå

Konst- och kulturupplevelser blir digitala

Kristinehamns konstmuseum och Kristinehamns Historiska ställer om och levererar konst- och kulturupplevelser via digitala kanaler. Verksamheterna är från och med den 20 april stängt för fysiska besök.

Våra museer erbjuder digitala visningar av pågående utställningar. Här hittar du digital visning från Historiska museet – Vår stad: Industrinostalgi och information från Kristinehamns konstmuseum.

Kristinehamns konstmuseum och Kristinehamns Historiska öppnar den 23 juni

Inför öppningen vidtar museerna ett antal åtgärder så som plexiglas runt butiksdiskar, markeringar i golven och informationsskyltar. Rutiner för att förhindra trängsel och att säkra att det aldrig är mer än 50 personer i lokalerna införs samt extra städrutiner.

– Vi vidtar ett antal åtgärder och rutiner så att våra besökare kan känna sig trygga, det kommer att vara tydligt vad som gäller. Vi följer fortsatt omvärldsläget och är flexibla med att ställa om ytterligare vid behov, säger Maria Lobell, kulturchef i Kristinehamns kommun. 

Kultur på distans

Biblioteket och bildarkivet har öppet som vanligt och erbjuder dig som inte kan besöka verksamheterna just nu alternativ till fysiska besök. Du kan exempelvis höra av dig till biblioteket och beställa en bokkasse som du kan hämta vid entrén utanför biblioteket. Du måste ha ett giltigt lånekort och ha möjlighet att hämta dina böcker under bibliotekets ordinarie öppettider.

I bildarkivets bilddatabas kan du ta del av en ny digital bildutställning som heter Arbetsliv.

Här hittar du alla evenemang i Kristinehamn

Näringslivssamverkan (Närsam) hjälper dig som företagare och lotsar dig rätt när du har frågor som rör de stödpaket som presenterats. På Närsams hemsida hittar du kontaktuppgifter och aktuell information från regering, myndigheter och kommun som rör dig som företagare.

På Närsams hemsida kan du även läsa mer om hur kommunen jobbar med att underlätta för företagare. 

 • Kundfakturor kan delas upp på fler månader
 • Kortare betalningstid på leverantörsfakturor
 • Uteserveringar får öppna tidigare
 • Gratis parkering i centrum - Norra torget samt ”Raggartorget”
 • Kommunen avvaktar med tillsyn och kontroll
 • Avgift för alkoholtillstånd uppskjuten

Om du arbetar i någon av våra verksamheter finns information på Intranätet kompassen.

För att logga in:

1. Skriv in dina användaruppgifter som du använder för att logga in vanligtvis.

2. En fyrsiffrig kod skickas till det mobilnummer du angivit i fältet fax i personalsystemet Visma. Har du inte skrivit in något nummer så måste du göra det från en tjänstedator.

3. Skriv in koden

4. När du är inloggad kan du läsa nyheterna på intranätet

Du som vikarie är en viktig resurs för att vår verksamhet ska fungera bra. Utan dig stannar vardagen för många av våra brukare, kunder och klienter. Därför är det också mycket viktigt att du känner dig trygg när du jobbar på någon av kommunens enheter.

Det pågående utbrottet av coronaviruset har ställt verksamheten för vård och omsorg i en annorlunda situation. Vi jobbar aktivt med att förhindra smittspridning in på våra enheter. Det är ett löpande arbete som kräver mycket planering och engagemang. Vi utvärderar läget löpande och justerar arbetssätt för att skapa trygg och säker omsorg, för dem som finns i våra verksamheter men också för våra medarbetare. Att noggrant följa de basala och förstärkta hygienrutinerna är grunden i arbetet för att skapa trygga arbetsplatser. Därför behöver du som jobbar hos oss alltid ta del av vilka hygienrutiner som gäller i olika situationer ute på våra enheter.

Här hittar du en lathund över hygienrutiner i covid-19.

Stabilt bemanningsläge

Vårt bemanningsläge är stabilt och har varit det från start. Smittspridningen i länet har fram tills nu skett i en relativt långsam takt för att i dagarna börja ta fart något mer. Vår verksamhet har också börjat få de första konstaterade fallen av corona. En av våra boende på en gruppbostad inom Funktionsstöd har insjuknat i covid-19. I dagsläget har vi en mycket liten smitta och sjukdomsförloppet har hittills varit lindrigt. Eftersom det råder allmän smittspridning i samhället planerar vi för ett förvärrat läge. Målet är att även fortsatt erbjuda trygg och säker omsorg.

Vad händer när smittan finns i vår verksamhet?

När smitta konstateras på någon av våra enheter, kommer enheten att isolera den eller de brukare som är sjuka och samtidigt begränsa antal personalen som jobbar med den som har covid-19. Det innebär att en så liten grupp som möjligt kommer vara involverade i omsorgen av den eller de smittade. Det kan finnas behov att ta in vikarie i direkt anslutning till de som smittats eller på den enheten som de smittade bor på.

Det är viktigt att du som vikarie känner dig trygg och vi som arbetsgivare gör vårt yttersta för att säkra tryggheten på din arbetsplats, särskilt vid konstaterad smitta. Du som går in som vikarie på en enhet där smitta är konstaterad kommer att få en noggrann introduktion kring de skyddsåtgärder och skärpta hygienkrav som gäller. Vi har gott om skyddsutrustning och utarbetade lathundar som ska underlätta ditt arbete. Du kommer också att ingå i ett team och tillsammans kommer ni utföra den omsorg som den smittade behöver.

Ta kontakt med ansvarig chef!

Som vikarie kommer du att informeras om det förekommer smitta på den enhet du är bokad på samt hur rutinerna ser ut för just den arbetsplatsen. Ansvarig chef på enheten kommer ge dig löpande information om vad som gäller. Du kommer också att i största möjliga mån endast bokas på just denna enhet, vilket innebär att du inte kommer tilldelas arbetspass på andra enheter under samma period.

 

Arabiska

اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى

Dari

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د

Tigrinja

ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል

Somaliska

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo

Engelska

Protect yourself and others from spread of infection

Informationsnummer 010-831 80 10

Region Värmland har upprättat ett informationsnummer dit du kan ringa för allmänna frågor om coronaviruset numret är 010-831 80 10 och har öppet vardagar 10-12. I nuläget ges information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Telefonlinjen har öppet tillsvidare. 

Inför Ramadan (رمضان)

Du bör undvika att delta i alla fester och sammankomster, även med familj och vänner. Det finns en betydande risk att bli smittad om du är i nära kontakt med andra. Ta gärna med mat till familj och vänner men lägg maten utanför deras dörr. Ni kommer få chansen att träffas igen när det inte längre finns en risk för infektion. Vem som helst kan överföra infektionen och göra andra människor sjuka, både barn och vuxna. Vi är alla personligt ansvariga för att inte överföra infektionen till andra - tack för din hjälp och omtanke!

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten!
 • Hosta och nys i ditt armveck!
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun!
 • Stanna hemma om du har förkylning!
 • Håll dig på avstånd!
 • Äldre är en riskgrupp - för att skydda dem, undvik besök!

 

 

Arabiska

يجب عليك الامتناع عن الذهاب إلى جميع الحفلات والتجمعات، حتى مع العائلة والأصدقاء.

يكون خطر الإصابة بالعدوى كبيرًا في جميع الاتصالات الوثيقة.

لا تتردد في الذهاب بالطعام إلى منازل كبار السن والمرضى، ولكن قم بوضع الطعام أمام الباب. 

يمكنكم الالتقاء مرة أخرى بعد أن ينتهي خطر العدوى.

يمكن لأي شخص أن ينقل العدوى، كما يُمكنه جعل الآخرين مرضى، سواء الأطفال والبالغين.

يقع على عاتق كل فرد منا مسؤوليته الخاصة بعدم نقل العدوى - شكرًا جزيلًا لك على المساعدة!

داوم على غسل يديك بالماء والصابون!

احرص على أن يكون السعال والعطس في مرفق الذراع!

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك!

احرص على البقاء في المنزل عندما تكون مصابًا بالزكام أو إنفلونزا!

حافظ على ترك مسافة كافية آمنة بينك وبين الآخرين!

كبار السن هم من أكثر الناس عرضة لخطر الإصابة-لذلك تجنب الزيارات لحمايتهم!

 

Dari

شما باید از همه محفل ها و گردهمایی ها خودداری کنید، حتی با خانواده و دوستان تان.

خطر سرایت عفونت در همه تماس های نزدیک زیاد می باشد.

با کمال میل به منزل افراد سالمند و مریض همراه با غذا بروید، اما غذا را در عقب دروازه  بگذاریید.  

با پایان یافت خطر انتشار عفونت، باز هم می توانید با هم ملاقات نمایید.

همه افراد، هم کودکان و هم بزرگسالان می توانند عفونت را انتقال داده و دیگران را مریض بسازند.

همه مسئولیت خود را دارند تا عفونت را به دیگران منتقل نسازند ـ از همکاری تان تشکر!

دستان خود را مرتبأ با آب و صابون بشوید!

سرفه و عطسه را در زاویه آرنج دست بزنید!

از لمس کردن چشم ٫ بینی و دهن خودداری کنید!

اگر زکام دارید (سرما خوردید) در خانه بمانید!

فاصله خود را حفظ کنید!

بزرگسالان در معرض خطر قراردارند - برای محافظت آنها ٫ از مراجعه با آنها خود داری کنید!

 

Tigrinja

ካብ ኵሉ ፌስታታትን ኣኼባታትን ተቘጠብ፤ ምስ ስድራን ፈተውትን ከይተረፈ።

ኣብ ኵሉ ዓይነት ዚግበር ናይ ቀረባ ርክባት ዘሎ ሓደጋ ለበደ ቫይረስ ዓቢ’ዩ።

ናብ ገዛውቲ ብዕድመ ዝደፍኡን ዝሓመሙን ሰባት ምግቢ ከተብጽሕ ምኻድ ምንም ጸገም የብሉን። ነቲ ምግቢ ግን ኣብቲ እግሪ ማዕጾ ኣብ ደገ ግደፎ።  

ሓደጋ ለበደ ቫይረስ ምሰብቀዐ ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ኵሉ ሰብ፡ ቈልዓ ምስ ዓቢ፡ ለበደ ቫይረስ ናብ ማንም ሰብ ኣላጊቡ ንሕማም ኬቃልዕ ይኽእል’ዩ።

ኵሉ ሰብ፡ ለበደ ቫይረስ ናብ ካልእ ሰብ ከየላብዕ ሓላፍነት ኣሎዎ - ንሓገዝካ ነመስግን!

ደጋጊምካ ኣእዳውካ ተሓጸብ፤ ብማይን ሳምናን!

ህንጥሸው ክትብልን ክስዕልን ከለኻ ብመዓጽፎ ቅልጽምካ ገጽካ ክደን!

ኣዒንትኻ፡ ኣፍንጫኻን ኣፍካን ምትንካፍ ኣወግድ!

ጕንፋዕ እንተ ሒዙካ ኣብ ገዛ ኮፍ በል!

ካብ ሰብ ፍንትት በል!

ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት፡ ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ተነቀፍቲ ጕጅለ’ዮም፤ ካብ ሕማም ክትከላኸለሎም ምእንቲ፡ ምብጻሕ ኣወግድ!

 

Somaliska

Adigu waa inaad iska joojiso tegista xafladaha iyo isku imaatinyada, xitaa kuwa qoyska iyo saaxiibada.

Khatarta cudur faafintu way weyntahay xilliga xiriiryada dhow oo dhan.

Dadka gaboobay iyo kuwa xanuusanaya u gee raashin laakiin raashinka dhig albaabka hortiisa.  

Marka khatartan cudur faafintu dhamaato ayaad dib u kulmi kartaan.

Dadka oo dhan way sii gudbin karaan cudurkan inuu faafo oo sidaas dadka kale ku xanuusan karaan, caruurta iyo dadka waaweyn labadaba.

Dadka oo dhan mas’uuliyad gaar ah ayaa ka saaran in aanay sii fidin cudur faafintan – waad ku mahadsantahay inaad caawimaad ka geysato!

Gacmahaaga si joogto ah ugu dhaq saabuun iyo biyo!

Ku qufac oo ku hindhis laabtada gacanta!

Iska ilaalin inaad taabato indhaha, sanka iyo afka!

Guriga joog haddii hargab ku hayo!

Masaafadaada ilaali!

Waayeelku waa dad si gaar ugu nugul cudurka, si loo badbaadiyo, halaga fogaado boqashooyinka!

 

Engelska

You should avoid attending all parties and gatherings, even with family and friends.

There is a considerable risk of being infected if you are in close contact with others.

Feel free to take food to family and friends but place the food outside their door.

You will have a chance to meet again when there is no longer a risk of infection.

Anyone can pass on the infection and make other people ill, both children and adults.

We are all personally responsible for not passing on the infection to others – thank you for your help and consideration!

Wash your hands often, with soap and water!

Cough and sneeze into your elbow!

Avoid touching your eyes, nose and mouth!

Stay home if you have a cold!

Vill du hjälpa till?

Konsekvenserna av coronaviruset är svåra att överblicka och just nu finns det flera riskgrupper i vårt samhälle som behöver skyddas extra mycket från pågående smitta. Det handlar framför allt om äldre och sjuka personer, som uppmanas att stanna hemma i större utsträckning än tidigare.

Vi behöver dig! Anmäl ditt intresse via vår nya e-tjänst om du vill göra en insats för riskgrupperna i coronasmittans spår. Uppdraget är ideellt och du går in som volontär.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".