Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Vattnet i vardagen

Varje dag i vår vardag använder vi oss av vatten. Här hittar du råd och regler kring hur du kan och får använda dig av vattnet i vardagen, och tips om hur du till exempel undviker stopp i avloppet.

Tänk på att varje droppe räknas! Lev ditt liv som vanligt - men tänk dig för hur du använder vattnet.

Varje månad hamnar cirka ett ton skräp som inte ska spolas ner på avloppsreningsverket. Du kan göra skillnad. Skaffa en papperskorg till badrummet redan idag och tänk på det här: 

 • I toaletten ska bara kiss, bajs och toalettpapper spolas ner.
 • Inga mediciner i avloppet. Lämna överbliven medicin till apoteket.
 • Inget hushållspapper i avloppet. Hushållspapper är gjort för att hålla ihop, medan toalettpapper faller sönder när det spolas ner. Det blir lätt stopp i avloppet om du spolar ner hushållspapper.
 • Häll aldrig ut färg, lacknafta, andra lösningsmedel eller kemikalier i toaletten eller avloppet. De gör stor skada på miljön och försämrar dessutom reningsprocessen. Gifter och metaller kan inte renas utan hamnar i vattendrag eller avloppsslam.

Vilket vatten kommer till reningsverket?

Till reningsverket kommer: 

 • Spillvatten från hushåll, kontor, serviceinrättningar och mindre industrier. Det är allt som vi spolar ner i våra avlopp genom till exempel toaletten eller diskhon.
 • Dagvatten är regnvatten och smältvatten som rinner ner i brunnar som finns på gatorna. Dagvatten avleds oftast i separata ledningar till närmaste sjö eller vattendrag, men i de äldre stadskärnorna kan dagvattnet i många fall avledas i samma ledning som spillvattnet, i så kallad kombinerade ledningar och kommer då till reningsverket.
 • Dräneringsvatten från mark runt husgrunder och annan mark som dräneras avleds oftast till dagvattenledningarna.

Tvättar du bilen hemma på gatan eller garageuppfarten? Har du då tänkt på att vattnet rinner helt orenat till våra sjöar och vattendrag, kanske där du badar på somrarna? Bilens tvättvatten innehåller bland annat bly, kadmium, krom, oljerester och rester från bilvårdskemikalier. 

Totalt tvättar svenskar sina bilar över 30 miljoner gånger per år. 20 miljoner av dessa sker på gatan, enligt uppgift från stiftelsen Håll Sverige Rent. Det innebär att betydande mängder svårnedbrytbara ämnen når våra sjöar och vattendrag. 

Att tvätta bilen på gatan är inte heller tillåtet enligt bestämmelserna för användande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. Det finns dock några enkla knep för dig som vill tvätta bilen på ett mer miljövänligt och lagligt sätt: 

 • Det bästa du kan göra när bilen ska tvättas är att åka till en automatisk biltvätt eller "gör-det-själv-hall" med rening som uppfyller Naturvårdsverkets rekommendationer. Använd bara bilvårdskemikalier som rekommenderas av anläggningen och som inte stör reningsprocessen.
 • Om du trots allt tvättar bilen hemma någon enstaka gång, kan du göra det på en gräsmatta eller på en grusad yta och välja en plats långt bort ifrån dagvattenbrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar. Välj också ett miljöanpassat rengöringsmedel och avstå från avfettningsmedel.

Behöver jag betala avloppsavgift när jag fyller poolen?

Ja, allt vatten som förbrukas inom fastigheten ska det betalas avloppsavgift för. Det gäller även om du fyller poolen och också om du till exempel vattnar i trädgården.

Hur bör jag göra när jag tömmer poolen?

När du tömmer poolen ska vattnet i första hand tas omhand på den egna fastigheten. Detta görs lämpligen genom att vatten får infiltreras över gräsyta eller dylikt. Släpp ut lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan. Det är även viktigt att se till att vattnet inte ställer till problem för dina grannar.

Tänk även på att inte använda poolkemikalier precis innan tömning. Det är inte lämpligt att tömma poolen så att det rinner ut på gatan och ner i gatubrunnar. I de flesta områden leds vattnet från gatubrunnarna via dagvattensystemet ut i våra vattendrag. Om smutsigt eller klorerat vatten töms i dessa kan det skada växt- och djurlivet.

Vad ska jag tänkta på vid valet av poolkemikalier?

Det finns mängder av poolkemikalier och lika många tillverkare. Tyvärr är inga av dessa produkter miljömärkta.

Kan man hjälpa miljön utan miljövänliga kemikalier? Det kan man faktiskt, genom att alltid läsa användarinstruktioner och följa den doseringsmängd som finns på respektive förpackning. Överdosera inte och sist men inte minst: använd inte kemikalier om det inte behövs.

Fylla och tömma poolen

Använd en trädgårdsslang eller liknande för att fylla poolen. Det kan ta tid att fylla den, beroende på hur mycket vatten som används av andra just då. Se till att slangen är över vattenytan under hela påfyllningen. På så sätt riskerar inte eventuellt förorenat vatten att hamna i det kommunala dricksvattennätet.

Om du har friterat eller stekt något ska du hälla matolja och fett i en plastflaska, mjölkförpackning eller annan tätslutande förpackning. När du gör det minskar du risken för stopp i avloppet.

Använd gärna vår orange tratt som finns att hämta gratis i receptionen i kommunhuset, på Strandmossens återvinningsstation eller på renhållningens kontor som finns på Tuvetgatan 8. Tratten kan du enkelt skruva på en petflaska.

Flytande fett

Häll använd avsvalnad matolja eller matfett i en plastflaska med kork och lägg i det gröna kärlet för brännbara sopor. Att just denna förpackning inte kan återvinnas innebär en mindre förlust för miljön än igenproppade avloppsrör.

Ett annat sätt är att låta fettet stelna i kylen, till exempel i en kopp. Det stelnade fettet är lätt att skrapa ur och slänga i matavfallet.

För livsmedel som är inlagda i olja, till exempel tonfisk, oliver och soltorkade tomater, kan du sila ner matfettet direkt i en flaska.

Stekfett

Torka ur stekpannor och kastruller noga med hushållspapper och släng papperet i soporna som matavfall. Förutom att minska risken för stopp i avloppet bidrar du till att matfett istället kan återanvändas till biogasproduktion.

Även om du spolar med varmt vatten efter att du hällt ut fettet i avloppsvasken är risken stor att fettet stelnar, stannar kvar och bildar en propp. Enklaste sättet att slippa krångliga stopp är att du tar hand om fettet och ser till att det inte hälls ner i röret.

Varför ska du ta hand om ditt matfett?

I avloppsledningar sjunker temperaturen, vilket gör att fettet fastnar på insidan av rören och stelnar till stora cementliknande proppar. I värsta fall leder det till översvämning hos dig eller din granne.

Större mängder fett som tar sig hela vägen till avloppsreningsverket riskerar även att skapa obalans i reningsprocessen och då blir inte vattnet så rent som det borde.

Häll aldrig det här i avloppet

 • All olja exempelvis olivolja eller rapsolja
 • Stekmargarin, smör
 • Ister
 • Kokosfett
 • Äggvitor

Ta en snabbdusch istället för en lång dusch. Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder vattnet. Lev ditt liv som vanligt - men tänk dig för hur du använder vattnet. Varenda droppe räknas!

Tips på hur du sparar vatten i vardagen

 • Duscha i stället för att bada.
 • Stäng av vattnet i duschen när du schamponerar eller tvålar in dig.
 • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna.
 • Undvik att diska under rinnande vatten. Använd en balja eller diskhon.
 • Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll istället upp en tillbringare och ställ in den i kylen. 
 • Kör enbart fulla disk- och tvättmaskiner.
 • Byt till snålspolande dusch- och vattenkranar.
 • Laga eventuella droppande kranar och rinnande toaletter. Även små läckor förbrukar mycket vatten.
 • Om du ska fylla en pool i trädgården rekommenderar vi att du fyller den sakta och gärna nattetid. Se också till att den är tät och att reningen fungerar, så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong.
 • Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder vattnet.

Så får du en fin trädgård och sparar på vattnet samtidigt

 • Vattna tidigt på morgonen eller sent på kvällen med kanna eller vattenslang som du håller i handen, och undvik att vattna mitt på dagen när det är som varmast.
 • Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning.
 • Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.
 • Lägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under sommartid. Gör det hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.

Kontaktuppgifter

Jeanette Olsson - kund- och marknadsansvarig VA
jeanette.olsson1@kristinehamn.se

0550-881 09

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".