Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Enskilt avlopp

Om du vill installera eller ändra en enskild avloppsanläggning så behöver du anmäla det till både byggavdelningen och miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

En enskild avloppsanläggning räknas som en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Däför måste du måste du göra ansökan till miljö- och hälsoskydd.

I bygganmälan redovisar du hur rören ska sitta och hur installationen ska utföras.

WC

Om du ska anlägga ett WC-avlopp eller ansluta en vattentoalett till en befintlig anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskydd innan anläggningen byggs. I det här fallet behöver du även göra en anmälan till byggavdelningen.

BDT

Du måste även anmäla till miljö och hälskoydd om du ska anlägga en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten.


Vad kostar det?

WC kostar 7 490 kronor.

BDT kostar 5 350 kronor.

Anmälan om ändring kostar 3 210 kronor.

Sluten tank kostar 3 210 kronor.

Det kostar 3 132 kronor att anmäla en installation eller väsentlig ändring av VA, utan tekniskt samråd.

Hur lång tid tar det?

Anmälan till byggavdelningen tar 4 veckor att handlägga, förutsatt att du skickat med alla handlingar och ditt ärende är komplett.

Ditt ärende till miljö- och hälsa handläggs inom sex veckor förutsatt att den är komplett.