Till innehållet

Tillståndsguiden

Folköl, receptfria läkemedel och e-cigaretter

För att få sälja folköl, receptfria läkemedel samt e-cigaretter med nikotin och påfyllningsbehållare måste du anmäla detta till socialförvaltningen.

Försäljning och servering är tillåten under förutsättning att det sker i en stadigvarande lokal som är avsedd för verksamhet med livsmedel.

Du behöver inte anmäla försäljning av folköl och e-cigaretter om du:

  • har ett stadigvarande serveringstillstånd
  • ska ansöka om ett serveringstillstånd

Vad kostar det?

Ingen anmälningsavgift tas ut, däremot en avgift för årlig tillsyn.

Avgifter för tillsyn av:

  • försäljning av folköl: 2 000 kronor per år
  • försäljning av e-cigaretter: 1 980 kronor per år
  • försäljning av folköl och e-cigaretter: 3980 kronor per år.

Hur lång tid tar det?

Vid fullständig och rätt ifylld anmälan registreras ditt ärenden inom en vecka.