Till innehållet

Markanvisning - verksamhetsmark

Vi välkomnar företag som vill etablera sin verksamhet här. På ett flertal platser i kommunen finns det möjlighet att köpa eller arrendera mark för handel, industri, kontor eller annan verksamhet. Här hittar du som entreprenör ledig verksamhetsmark som finns i Kristinehamn just nu.

Öppna karta över verksamhetsmark i Kristinehamn

Kristinehamn ligger strategiskt rätt, mitt i navet mellan Stockholm-Oslo med goda väg-, tåg- och båtförbindelser som skapar förutsättningar till framgångsrika handelsförbindelser med omvärlden. Du har möjlighet att få markanvisning för etablering av din verksamhet genom att lämna intresseanmälan längre ner på sidan. 

Kontakt

Närsam, som är kommunens näringslivsbolag, hjälper dig som söker mark för byggnation, lämplig lokal för din nystartade verksamhet eller som vill starta nytt företag. På Närsams hemsida finns kontaktuppgifter för dig som är intresserad av att starta en dialog om etablering. 

Ledig verksamhetsmark

Norra Höja

Marken ligger på Varnumsleden längs med riksväg 26, ett stenkast från industriområdet Drevsta. Marken är totalt ca 92 000 kvm stor och tillåter många olika typer av industriverksamheter. I vårt planregister hittar du detaljplan för Höjaområdet. 

Telefonen

Marken ligger på Televägen i närheten av E18 och riksväg 26. Marken ligger i ett befintligt industriområde på Marielund, och västerut ligger även industriområdet Haga. Verksamhetsmarken är cirka 16 000 kvm stor och ger möjlighet att etablera företag inom industrisektorn. I vårt planregister hittar du detaljplanen för Ämbetsägorna.

Skrotet

Norr om järnvägen från Höjaområdet ligget verksamhetsmarken Skrotet. Här finns två olika marker som möjliggör etablering av industriverksamheter. Marken är totalt 51 000, fördelad på 18 000 kvm och 33 000 kvm. I vårt planregister hittar du detaljplan för Norra höja (skrotet).

 

Sannakajen

I ett attraktivt gästhamnsområde finns ledig verksamhetsmark som möjliggör etablering av hotellverksamhet med max 4 våningar. Marken är 5 800 kvm stor och ligger på Nyhamnsvägen i närheten av Kristinehamns arena - en sport och idrottsanläggning som även inrymmer Kristinehamns badhus. I vårt planregister hittar du mer information om detaljplan för Sannakajen - Alligatorn. 

Marieberg

I det sjönära området Marieberg finns en 2100 kvm stor mark som tillåter nybyggnation kopplat till idrottsändamål. Marken ligger i anslutning till en befintlig idrottshall på Dr. Enwalls väg. I vårt planregister hittar du mer information om detaljplan för Marieberg och plankarta för Marieberg (norr). 

Norra Höja – Etapp 2

Utveckling av området Höja planeras just nu. Etapp 2 ligger sydväst om etapp 1 som just nu är fullbelagd med nya verksamheter som ska börja sin etablering. Området för etapp 2 omfattar en yta på 53 000 kvm och ligger på Varnumsleden längs med riksväg 26, ett stenkast från industriområdet Drevsta.

 

Kroksvik

Just nu arbetar kommunen med att ta fram en plan för ny verksamhetsmark i området Kroksvik. Området ligger i nära anslutning till E18. Marken är fördelad på tre tomter och omfattar följande ytor:

  • 43 000 kvm (norra)
  • 49 000 kvm (mitten)
  • 39 800 kvm (södra)

Vanliga frågor

Priserna varierar beroende på bland annat yta, läge och område. Priset beräknas därför när vi är överens om en lämplig yta i ett området.

När man ska expandera eller etablera ett företag är det mycket som ska hållas koll på. Vi får många gånger frågan om det är något speciellt man ska tänka på eller inte får glömma bort under processens gång. Tänk på följande:

  • Ta tidigt kontakt med arkitekten angående planering av byggnation.
  • Ha löpande kontakt med entreprenören/byggaren av din fastighet.
  • Ha löpande kontakt med din bank.
  • Ta kontakt med kabeldragande verk.

Du hittar den fullständiga VA-taxan för Kristinehamns kommun under Taxor och avgifter

Du kan läsa mer om hur du ska hantera utsläpp i avlopp på sidan Vatten och avlopp för företagare.

Kontaktuppgifter

Madelen Richardsson - VD och näringslivschef
madelen.richardsson@naringslivssamverkan.se

0550-858 66

Mark- och exploatering
mex@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".