Till innehållet

Markanvisning - verksamhetsmark

Den här sidan är till för dig som exploatör som vill vara med och utveckla Kristinehamn med verksamheter. Här kan du ta del av vilken ledig mark det finns just nu.

Markanvisning - så går det till

Byggherren kan lämna intresseanmälan inför kommande markanvisningar. Intresseanmälan ska innehålla uppgifter om byggherrens/bolagets namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter samt gärna en beskrivning av tänkt byggnation och ändamål.

De byggherrar som anmält intresse för markanvisning noteras i en intresselista hos planeringsavdelningen. Byggherren ansvarar själv för att uppdatera sina kontaktuppgifter. De som anmält intresse om markanvisning får information om när nya markanvisningar är aktuella.

Kontaktuppgifter

Lars-Eric Engström - mark- och exploateringshandläggare

0550-881 74

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".