Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Mark och exploatering

Den här sidan är till för dig som exploatör som vill vara med och utveckla Kristinehamn som boendeort. Här kan du ta del av aktuella och kommande markanvisningar i kommunen. Du kan också se alla markanvisningar i vår digitala karta.

Nya attraktiva bostadsområden växer fram i Kristinehamn och det finns möjligheter för dig som aktör att vara med på resan. På den här sidan presenteras aktuella och kommande markanvisningar på olika platser i Kristinehamn.

Markanvisning - så går det till

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre. Kommunen ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under vissa villkor förhandla om överlåtelse av ett visst markområde för byggnation.

Byggherren kan lämna in intresseanmälan inför kommande markanvisningar. Intresseanmälan ska innehålla uppgifter om byggherrens/bolagets namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter samt gärna en beskrivning av tänkt byggnation och ändamål.

De som anmält intresse för markanvisning noteras i en intresselista hos planeringsavdelningen. Byggherren ansvarar själv för att uppdatera sina kontaktuppgifter. De som anmält intresse om markanvisning får information om när nya markanvisningar är aktuella. 

Kontaktuppgifter

Lars-Eric Engström - mark- och exploateringshandläggare
larseric.engstrom@kristinehamn.se

0550-881 74

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".