Kontakt
Telefon: 0550-880 00 (må-to 7.30-12, 13-16.30, fr 7.30-12, 13-16)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Så handlägger vi ansökan om bygglov och anmälan

Hur snabbt kan jag få ett beslut? 

Vi på byggavdelningen handlägger om bygglov och förhandsbesked skyndsamt och ska meddela vårt beslut inom tio veckor från att ansökan om bygglov är komplett med alla handlingar som krävs för just den åtärden. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. 

Vid ärenden om anmälan ska vi meddela vårt beslut om startbesked inom fyra veckor från att anmälan är komplett med alla handlingar som krävs för just den åtgärden.

När får jag påbörja bygget eller ändringen?

Du kan påbörja din byggnation, installation eller liknande när du har fått ett beslut om startbesked från stadsbyggnad. Läs mer längre ner på sidan om hur bygglovsprocessen och anmälningsprocessen går till. 

Hur länge gäller bygglovet eller startbesked för anmälan?

Bygglovet gäller i fem år, men du måste påbörja byggnadsarbetet inom två år. Får du ett startbesked för ett anmälningspliktigt arbete så upphör det att gälla två år efter att det gavs. 

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon
stadsbyggnad@kristinehamn.se

0550-880 60 (telefon- och besökstid 9-12 och 13-16 alla vardagar utom tisdag)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".