Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Vad kostar olika åtgärder?

Du som sökande kan i förväg ta reda på vad din planerade byggnation kommer att kosta. Kostnaden bygger på vilken typ av åtgärd och dess genomsnittliga handläggningstid, till exempel nybyggnation av ett enbostadshus, installation av eldstad etc.

Kontakta gärna våra inspektörer om du vill veta vad något kostar redan nu.

 

Attefallsbyggnad utan tekniskt samråd.                                                                                              5 572 kr
Gäller endast för en- och tvåbostadshus, Attefallsbyggnaden kan vara till exempel ett förråd, enklare gäststuga, garage, carport, pool tak, växthus och ett komplement till bostadshuset. Max 25 kvm.

Attefallsbyggnad med tekniskt samråd.                                                                                              12 156 kr
Gäller endast för en- och tvåbostadshus, Attefallsbyggnaden kan till exempel vara ett komplementbostadshus, gäststuga och ett komplement till bostadshuset. Max 25 kvm

Nybyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd.
Gäller endast för en- och tvåbostadshus till exempel förråd garage, carport, gäststuga, pool tak och växthus, utan tekniskt samråd

Planenligt                                               8 104 kr

Liten avvikelse                                     11 143 kr

Utanför planlagt område                    11 143 kr

 

Nybyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd.
Gäller endast för en- och tvåbostadshus till exempel garage och gäststuga, med tekniskt samråd.

Planenligt                                              20 260 kr

Liten avvikelse                                      22 286 kr

Utanför planlagt område                     22 286 kr

 

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder

Planenligt                                                 22 286 kr

Liten avvikelse                                        25 325 kr

Utanför planlagt område                       25 325 kr

 

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus

Planenligt                                                23 299 kr

Liten avvikelse                                        26 338 kr

Utanför planlagt område                       26 338 kr

 

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd
(Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel soprum och garage till flerbostadshus eller industri.

Planenligt                                                10 130 kr

Liten avvikelse                                        11 143 kr

Utanför planlagt område                       11 143 kr

 

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
(Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel garage till flerbostadshus eller kontor, industri och affär.

Planenligt                                                21 273 kr

Liten avvikelse                                        22 286 kr

Utanför planlagt område                       22 286 kr

 

Nybyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel verkstad, affär och flerbostadshus.

Planenligt                                                23 299 kr

Liten avvikelse                                        26 338 kr

Utanför planlagt område                       26 338 kr

 

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel industri och flerbostadshus.

Planenligt                                                 54 702 kr

Liten avvikelse                                        59 767 kr

Utanför planlagt område                       59 767 kr

 

Attefallstillbyggnad utan tekniskt samråd.                                                                                        5 572 kr
Gäller endast för en- och tvåbostadshus. Max 15 kvm. Enklare tillbyggnader.

 

Attefallstillbyggnad med tekniskt samråd.                                                                                        12 156 kr
Gäller endast för en- och tvåbostadshus. Max 15 kvm.

 

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd.
Gäller endast för en- och tvåbostadshus. Enklare tillbyggnader.

Planenligt                                                  9 117 kr

Liten avvikelse                                        11 143 kr

Utanför planlagt område                    11 143 kr

 

Tillbyggnad, med tekniskt samråd.
Gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Planenligt                                                  20 260 kr

Liten avvikelse                                        22 286 kr

Utanför planlagt område                    22 286 kr

 

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel carport/förråd till flerbostadshus eller industri.

Planenligt                                                  10 130 kr

Liten avvikelse                                        11 143 kr

Utanför planlagt område                    11 143 kr

 

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel flerbostadshus eller industri.

Planenligt                                                  21 273 kr

Liten avvikelse                                        22 286 kr

Utanför planlagt område                    22 286 kr

 

Tillbyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel kontor och affärslokal.

Planenligt                                                  23 299 kr

Liten avvikelse                                        26 338 kr

Utanför planlagt område                    26 338 kr

 

Tillbyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel flerbostadshus, kontor, affärshus och industribyggnader.

Planenligt                                                54 702 kr

Liten avvikelse                                        59 767 kr

Utanför planlagt område                       59 767 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd            

3 039 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd             

12 156 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av VA, utan tekniskt samråd                                             

3 039 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av VA, med tekniskt samråd                                             

12 156 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd                                           

4 052 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

12 156 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av ventilation, utan tekniskt samråd 

3 039 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av ventilation, med tekniskt samråd

12 156 kr

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs, utan tekniskt samråd    

4 052 kr

 

Om byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd 

 4 052 kr

 

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
utan tekniskt samråd                         

4 052 kr

 

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
med tekniskt samråd         

12 156 kr

Ändrad användning kan till exempel vara från bostad till kontor, garage till verkstad och från restaurang till affär.

 

Ändrad användning, utan tekniskt samråd
Gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Planenligt                                                   11 143 kr

Liten avvikelse                                         12 156 kr

Utanför planlagt område                         12 156 kr

 

Ändrad användning, med tekniskt samråd
Gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Planenligt                                                   23 299 kr

Liten avvikelse                                         24 312 kr

Utanför planlagt område                        24 312 kr

 

Ändrad användning, 0 -100 kvm (BTA+OPA) utan tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus.

Planenligt                                                   10 130 kr

Liten avvikelse                                         11 143 kr

Utanför planlagt område                        11 143 kr

 

Ändrad användning, 0 -100 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus.

Planenligt                                                   21 273 kr

Liten avvikelse                                         22 286 kr

Utanför planlagt område                          22 286 kr

 

Ändrad användning 101-1000 kvm (BTA+OPA) (tekniskt samråd?)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel från flerbostadshus, kontor, affärshus och industribyggnader till annan användning.

Planenligt                                                   23 299 kr

Liten avvikelse                                         26 338 kr

Utanför planlagt område                          26 338 kr

 

Ändrad användning 1001-5000 kvm (BTA+OPA) (tekniskt samråd?)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel från flerbostadshus, kontor, affärshus och industribyggnader till annan användning.

Planenligt                                                   54 702 kr

Liten avvikelse                                         59 767 kr

Utanför planlagt område                         59 767 kr

Sätta upp, flytta eller ändra en skylt eller ljusanordning
med liten omgivningspåverkan                                                                                
6 078 kr

Sätta upp, flytta eller ändra en skylt eller ljusanordning
med stor omgivningspåverkan                                                                                  
9 117 kr

 

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet,
utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar
flera skyltar eller ljusanordningar                                                                            
1 013 kr

 

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet,
utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar
flera skyltar eller ljusanordningar                                                                            
1 520 kr

Anläggningar kan vara nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor upplag, materialgårdar fasta cisterner, andra fasta anläggningar för kemiska produkter, radio- eller telemaster och torn.

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 013 kr.

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 013 kr.

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 013 kr.

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 013 kr.

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd

Planenligt                                                   3 039 kr

Liten avvikelse                                         4 052 kr

Utanför planlagt område                         4 052 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd

Planenligt                                                   13 169 kr

Liten avvikelse                                         14 182 kr

Utanför planlagt område                         14 182 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd

Planenligt                                                   7 091 kr

Liten avvikelse                                         8 104 kr

Utanför planlagt område                        8 104 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd

Planenligt                                                   13 169 kr

Liten avvikelse                                         14 182 kr

Utanför planlagt område                           14 182 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation

Planenligt                                                   7 091 kr

Liten avvikelse                                         8 104 kr

Utanför planlagt område                         8 104 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov     

7 091 kr

 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär       

6 078 kr

Rivningsanmälan av byggnad eller del av en byggnad,
utan tekniskt samråd                                                                        
3 039 kr

 

Rivningsanmälan av byggnad eller en del av byggnad,
med tekniskt samråd                                                                        
14 182 kr

 

Rivningslov av byggnad eller en del av byggnad,
utan tekniskt samråd                                                                        
7 091 kr

 

Rivningslov av byggnad eller en del av byggnad,
med tekniskt samråd                                                                        
17 221 kr

 

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd                           7 091 kr

 

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd                           13 169 kr

Utanför planlagt område,
Bygglovsavgiften blir 50 % av fullpris vid beviljat förhandsbesked.              18 234 kr

Strandskyddsdispens                                            10 130 kr

Avslag, avskrivning, avvisning
Avgift tas ut för nedlagt arbete - handläggningskostnad per timme 1 013 kr.

Kontaktuppgifter

Byggavdelningen - Servicetelefon 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Besök- och telefontid: 9-16 mån, ons och tors, 9-12 fre

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".