Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Staket, plank, mur och häck

Du kan behöva söka bygglov för staket, plank och mur, beroende på bland annat höjd, genomsiktlighet och placering på tomten.

Häckar behöver inget bygglov, men där gäller det istället att tänka till när det gäller trafiksäkerheten så att inte växtligheten stör trafiken eller inkräktar på grannens fastighet. 

För att bedömas som ett staket och därmed inte bygglovspliktigt ska konstruktionen ha tillräckligt genomsiktlig. Inom Kristinehamns kommun anses följande konstruktioner vara staket och kräver inte bygglov:

  • Minst 20 procent luft och en höjd av max en meter, mätt från trottoarnivå (vid gatukorsningar och in-/utfartsvägar ska staketet alltid ha en höjd av max 0,8 meter mätt från trottoarnivå).

  • Minst 50 procent luft och en höjd av max 1,3 meter (vid gatukorsningar och in-/utfartsvägar ska staketet alltid ha en höjd av max 0,8 meter mätt från trottoarnivå).

Om staketet är högre eller har mindre genomsiktlighet räknas det som plank och kräver bygglov.

På hörntomter med hörn mot väg/gata får staketet inte vara högre än 0,8 meter i sikttriangeln som sträcker sig minst tio meter åt vardera hållet. Är du osäker, så kontakta gärna oss på byggavdelningen. Se kontaktuppgifter nedan.

Plank eller mur kräver bygglov om de är högre än 0,5 meter från marken. 

Det finns dock ett undantag från bygglovskravet för en- och tvåbostadshus. Du får utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket är högst 1,8 meter högt och placeras längre än 4,5 meter från fastighetsgränsen. 

Om ett plank eller en mur placeras i fastighetsgräns så ska grannen godkänna det. Annars ska planket eller muren placeras så pass långt in på din egen fastighet så att du kan sköta det/den utan att behöva gå in på grannens fastighet.

Tänk på att du, om du bygger en mur, eller köper en fastighet med mur, också ansvarar för underhållet. Det kan bli kostsamt om en motfylld mur till exempel börjar rasa mot någon grannfastighet. 

Handlingar som ska lämnas in inför bygglovet

  • Ansökan
  • Kontrollplan
  • Situationsplan/markplaneringsritning. Kartan ska redovisas placeringen av den nya muren eller det nya planket, samt eventuell markuppfyllnad.
  • Ritning på muren eller planket. Ritningen ska redovisa murens/plankets utformning med mått, materialval och kulör. Ritningen ska också redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer ska redovisas till närliggande tomtgräns om möjligt.

 

Läs mer om de olika typerna av handlingar på sidan Handlingar och ritningar du kan behöva

Häckar kräver inte bygglov eller anmälan. 

Det finns dock några saker att tänka på: 

  • En planterad häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Häcken ska placeras så pass långt in på din egen fastighet att du kan sköta om häcken utan att gå in på grannens fastighet, om inte grannen godkänt en närmare placering.
  • Grannen har rätt att kapa både grenar och rötter som stör på sin tomt.
  • Växlighet så som häckar, buskar eller träd får inte inkräkta på gångbana/cykelbana eller körbana. Du som äger tomten måste se till att dina växter mot gatan inte skymmer sikten eller gör det svårt för trafikanter att ta sig förbi. Om någon råkar ut för en olycka på grund av att du inte klippt din trädgårdshäck, kan du som fastighetsägare bli skadeståndsskyldig. 

Läs mer om vad du behöver tänka på när det gäller häckar ur perspektivet trafiksäkerhet. 

Kontaktuppgifter

Byggavdelningen - Servicetelefon 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Besök- och telefontid: 9-16 mån, ons och tors, 9-12 fre

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".