Till innehållet

Tömningsdag

Sophämtningsdag

Sopkärl med sommarhämtning töms 10 gånger under perioden maj till september. I år avslutas sophämtningen v37 och v38. Hämtningsdagar i fritidsområden Sommar 2021.doc

Hämta schema över planerade sophämtningstillfällen

Ställ ditt sopkärl rätt

 • På tömningsdagen ska kärlen stå inom tre meter från tomtgränsen med handtagen vända mot vägen.
 • Vill du ha dina kärl hämtade längre in på tomten tillkommer en extra avgift för det.
 • Din uppställning får inte ha några trösklar eller andra hinder. Kärlen ska kunna rulla utan lyft, för att underlätta arbetsmiljön för sophämtarna.
 • Vill du sätta sätt en rem eller kedja framför kärlen? Tänk på att kroken är öppen och stor. Den måste kunna hanteras med handskar på. 
 • Det ska vara 1,5 meter fri dragväg för kärlen. 
 • Kom ihåg att skotta och sanda vid dina sopkärl. Borsta av snö från lock och handtag och koppla bort eventuell kedja inför tömningsdag.
 • Håll buskar och träd välklippta vid sopkärlen, så att det är lätt att komma åt.
 • läs gärna Brandskyddsföreningens goda råd om brand i sopkärl

Knyt ihop din soppåse

Hushållsavfall ska alltid lämnas väl förpackat. Inget avfall ska lämnas löst i kärlen.

Matavfall läggs i den bruna papperspåsen som ska vara väl tillsluten. Vik kanten noga. Fyll inte påsen för mycket, eftersom den då inte håller sig stängd.

Brännbart avfall ska lämnas i en plastpåse som är knuten med dubbelknut.

Lämna aldrig aska löst. Det blir ett stort dammoln som sophämtarna får på sig.

Nya matavfallspåsar

Bor du i villa? Lägg en tom matavfallspåse under locket på den bruna tunnan på tömningsdagen så lämnar sopbilen en bunt.

Har du glömt att göra det, finns det möjlighet att hämta nya buntar med påsar på olika platser:

 • Renhållningens kontor på Tuvetgatan 8. Här finns ett skåp med matavfallspåsar som står på parkeringen och är öppet dygnet runt
 • Strandmossens avfallsanläggning
 • Du som bor i Vålösundsområdet eller på en ö kan hämta nya matavfallspåsar vid avfallsstationerna
  Station A, Station D och Station J där behållare är utställda
 • I Björneborg kan matavfallspåsar hämtas i ett skåp vid återvinningscentralen, nedanför skolan
 • I Bäckhammar finns det matavfallspåsar hos Ica Nyvalls
 • I Nybble finns matavfallspåsarna hos Ica Nära Nybble
 • I Ölme finns ett skåp för matavfallspåsar vid återvinningsstationen Rudsberg, strax före kyrkan

Du som bor i eller äger ett flerfamiljshus, hämtar dina buntar med matavfallspåsar hos renhållningen på Tuvetgatan 8.

Extra kärltömning

Hade du glömt ställa fram dina sopkärl på tömningsdagen? Ring oss och beställ extra tömning. Hur mycket det kostar beror på hur stora kärlen är.

Har du extra sopor, utöver sopkärlen? Då behöver du ha beställt extra hämtning av dem innan tömningsdagen för att vi även ska kunna ta med dem.

Kontaktuppgifter

Wenche Danielson Skjelbred - driftledare
wenche.danielsonskjelbred@kristinehamn.se

0550-881 40

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".