Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Avfallsabonnemang

Avgiften för hushållsavfall är tvådelad med en fast avgift (grundavgift) och en rörlig avgift (tömningsavgift). Vi fakturerar sex gånger om året.

Grundavgiften, den fasta avgiften, är olika för villor, lägenhetshus, fritidshus och verksamheter. Tömningsavgiften, den rörliga avgiften, kan du påverka genom att källsortera ditt hushållsavfall. Val av sopkärl grundar sig alltid på den mängd avfall hushållet har. Abonnemang med utsorterat matavfall är billigare än ett osorterat abonnemang.

Priser för olika typer av abonnemang

Abonnemangsexemplen utgår alltid från tömningsintervall varannan vecka. Flerfamiljsfastigheter och större verksamheter kan behöva tätare intervaller. Kontakta renhållningen om du vill ha råd om vilket abonnemang som passar dig. Ring eller mejla in ditt byte eller beställning av abonnemang. 
I räkneverktyget kan du snabbt jämföra vad olika typer av abonnemang kostar.

 

Vilket abonnemang passar dig?

Sorterat abonnemang innebär att du sorterar ut ditt matavfall. Då har du ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för brännbart avfall. Det finns olika stora kärl för brännbart avfall.

Den totala kostnaden för abonnemanget är din grundavgift plus din tömningsavgift. 

Grundavgift

 • Villa (upp till två lägenheter): 1604 kronor per år
 • Flerfamiljshus med tre lägenheter och fler: 443 kronor per lägenhet och år
 • Företag och verksamheter: 664 kronor per år

 

Tömningsavgift

 • Ett 140-literskärl för brännbart och ett 140-liters kärl för utsorterat matavfall: 1578 kronor per år.
 • Ett 240-literskärl för brännbart och ett 140-literskärl för utsorterat matavfall: 2137 kronor per år.                      
 • Ett 400-literskärl för brännbart och ett 140-literskärl för utsorterat matavfall: 3044 kronor per år.

Har du bara lite avfall kan du beställa ett reducerat abonnemang. Det innebär att du har mindre volym i ditt sopkärl eller ändrad tömningsintervall. Abonnemanget kräver att du sorterar ut ditt matavfall.

Den totala kostnaden för abonnemanget är din grundavgift plus din tömningsavgift.

Grundavgift

 • Villa (upp till två lägenheter): 1604 kronor per år
 • Företag och verksamheter: 664 kronor per år

 

Tömningsavgift

 • Ett 140-literskärl med volymreducering till 80 liter för utsorterat matavfall: 451 kronor per år
 • Ett 140-literskärl med volymreducering till 80 liter för brännbart: 451 kronor per år
 • Ett 140-literskärl för brännbart med tömning var fjärde vecka istället för varannan: 663 kronor per år

Om du inte vill sortera ut ditt matavfall kan du välja ett osorterat abonnemang. Det innebär att du får blanda ditt matavfall med det brännbara avfallet. Då har du ingen brun soptunna, utan slänger både brännbart och matavfall i den gröna. 

Den totala kostnaden för abonnemanget är din grundavgift plus din tömningsavgift.

Grundavgift

 • Villa (upp till två lägenheter): 1604 kronor per år
 • Flerfamiljshus med tre lägenheter och fler: 443 kronor per lägenhet och år
 • Företag och verksamheter: 664 kronor per år

 

Tömningsavgift

 • Två 140-literskärl för brännbart: 2526 kronor per år
 • Ett 400-literskärl för brännbart: 3608 kronor per år

Om du vill ta om hand matavfallet själv kan du välja ett abonnemang med hemkompost. I så fall måste du ansöka om det hos miljö- och byggnadsnämnden.

Ansök om hemkompostering

Den totala kostnaden för abonnemanget är din grundavgift plus din tömningsavgift.      

Grundavgift

 • Villa (upp till två lägenheter): 1604 kronor per år

 

Tömningsavgift

 • Ett 140-literskärl för brännbart: 1263 kronor per år
 • Ett 240-literskärl för brännbart: 2597 kronor per år.
 • Ett 400-literskärl för brännbart: 3608 kronor per år.

Om du bor i fritidshus på sommaren har du ett fritidsabonnemang under säsongen. Du kan välja att sortera ut matavfall eller att lämna ditt hushållsavfall blandat. Abonnemanget innebär 10 tömningar från maj till september. 

Den totala kostnaden för abonnemanget är din grundavgift plus din tömningsavgift.

Grundavgift

Grundavgift för fritidshus är 730 kronor per säsong.

Tömningsavgift

 • Sorterat abonnemang består av ett 140-literskärl för brännbart och ett 140-literskärl för utsorterat matavfall. Det kostar 608 kronor per säsong.
 • Osorterat abonnemang består av ett 140-literskärl för brännbart. Det kostar 608 kronor per säsong.

Har du inte egen soptunna vid din tomt, utan lämnar ditt avfall på en gemensam uppsamlingsplats, så har du ett gruppabonnemang. Flera boenden har till exempel gruppabonnemang med gemensamma uppsamlingsplatser för hushållsavfall.

Den totala kostnaden för abonnemanget är din grundavgift plus din tömningsavgift.

Grundavgift

 • Villa (upp till två lägenheter): 1604 kronor per år
 • Fritidshus: 730 kronor per säsong

 

Tömningsavgift

 • Gruppabonnemang permanentboende: 1015 kronor per år
 • Gruppabonnemang permanentboende med återvinning: 1263 kronor per år
 • Gruppabonnemang fritidsboende: 212 kronor per säsong

Vill du dela sophämtning med en eller flera grannar går det bra. Hushållen betalar då hela grundavgiften per hushåll, men får dela på tömningskostnaden för sopkärlen. Hur stor den kostnaden är beror på vilket av abonnemangen ovan man väljer.

Under sommaren erbjuder vi extra avfallskärl för trädgårdsavfall. Då får du ett 370-literskärl som töms varannan vecka från maj till oktober. Det kostar 705 kronor för en säsong.

Dispenser                                                    

Undantag och uppehåll i sophämtningen kräver beslut från miljö- och byggnadsnämnden. Du behöver skicka in ansökan i god tid före den ska börja gälla.    

Förlängt tömningsintervall

Om du sortera ut ditt matavfall eller komposterar matavfallet kan du söka förlängt hämtintervall till månadstömning.

Ansökan förlängt hämtintervall

Hemkompost och minimihämtning      

Vill du kompostera ditt matavfall behövs ett godkännande från miljö- och byggnadsnämnden.

Uppehåll i sophämtning och slamtömning                     

Ska ditt permanentboende stå oanvänt fyra månader eller mer kan du söka uppehåll i soptömningen. Fritidshus som inte används under tolv månader kan få uppehåll i soptömning. Du kan också söka uppehåll i slamtömning om ingen bor i hushållet under tolv månader eller mer. Ansökan är avgiftsbelagd.

Kontaktuppgifter

Annette Karlsson - abonnenttekniker, renhållningen
annette.karlsson1@kristinehamn.se

0550-881 36

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".