Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Avfall och återvinning för företagare

Vi har olika tjänster för att hjälpa dig som företagare med ditt avfall. Avfall som inte hamnar i soppåsen lämnar du alltid på Standmossen. Där finns en egen återvinningscentral för småföretagare och verksamheter med behållare som du kan lämna återvinningsbart material och sorterat avfall i. Farligt avfall ska lämnas i miljöstationen efter kontakt med driftspersonal.

Återvinningsstationer för förpackningar och miljöstationer för farligt avfall  är till för hushållen och ska inte användas av företag.

Vi kan också komma och hämta återvinningsbara förpackningar på plats hos ditt företag. Vi har flera olika servicetjänster där behållarstorlekar och tömningsintervaller anpassas efter vilket material det handlar om.

Här hittar du priser för företagare. Kontakta oss för mer information.

När du ska lämna avfall på Strandmossen

 För att få tillträde till återvinningscentralen anmäler du dig hos kundmottagaren vid vågen och får ett fordonskort.

 • Registrering av besök sker via vågen genom att fordonskortet dras i läsaren
 • Du registrerar därefter enligt de val du kan göra på skärmen
 • Om du inte hittar de val som du vill göra, ta kontakt med personalen
 • Anmäl alltid till driftpersonalen när du kommer med elavfall, farligt avfall, asbest eller planglas
 • Fakturering kommer att göras i enlighet med de registreringar du gör och de noteringar som personalen gör
 • Kontroll av registreringar kommer att göras. Spara därför vågkvittot.

Schaktmassor, täckmassor & konstruktionsmassor

Strandmossens återvinningscentral har för närvarande begränsning i mottagandet  av schaktmassor för konstruktionsändamål. Kontakta alltid kundmottagaren på telefon 0550-839 88 för information innan du kommer. 

Riskavfall får inte lämnas på Strandmossen

Riskavfall från verksamheter får inte lämnas på återvinningscentralen. Exempel på riskavfall är sprutor, kanyler, smittförande, läkemedel eller läkomedelsförorenat. 

Det finns ett insamlingssystem för riskavfall som du som företagare kan ansluta dig till. Kontakta renhållningsavdelningen för rådgivning och priser. 

 

 • Du har tillträde till återviningscentralen, miljöstationen, planen för trädgårdsavfall och till- och frånfartsvägarna.
 • Till övriga området har du endast tillträde efter anvisning från driftpersonalen
 • Inom anläggningen får du köra max 30 kilometer i timmen.
 • Du får bara parkera på anvisade platser.
 • Du får inte göra upp eld, tömma askkoppar eller röka.  
 • Du får inte plocka bland avfallet eller ta med avfall från anläggningen.
 • Du måste själv städa om du skräpar ner på anläggningen eller inom anläggningens ytterområde, till exempel på vägen upp till området.
 • Att fotografera inom anläggningen är bara tillåtet om driftledaren har gett sitt medgivande. 

Sopkärl för företag

Allt avfall som kommer från soppåsar i matsalar och andra personalytor, städsopor och så vidare, är hushållsavfall. Det avfallet hämtas av sopbilen. Övrigt verksamhetsavfall lämnas på Strandmossens återvinningscentral.

Det finns olika kärlstorlekar och tömningsintervaller som kan anpassas efter företagets behov. Kontakta oss på renhållningen för rådgivning och prisuppgifter.

Dokument

Kontaktuppgifter

Strandmossens kundmottagare
strandmossen@kristinehamn.se

0550-839 88

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".