Till innehållet

Tillståndsguiden

Fettavskiljare

Enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för vatten och avloppsanläggningar) får fastighetsägare inte släppa ut fett i större mängder till det kommunala avloppsledningsnätet. Därför ställs krav på fettavskiljare för verksamheter som hanterar livsmedel. Det är fastighetsägarens ansvar att anmäla installation av godkänd fettavskiljare. Detta måste göras innan du som verksamhetsutövare startar en verksamhet som hanterar livsmedel.

Avloppsvatten från restauranger och livsmedelsverksamhet innehåller i många fall höga halter fett. När fettet hamnar i det kalla avloppsvattnet stelnar det och fastnar på insidan av ledningarna och kan då orsaka stora problem i spillvattenledningar och pumpstationer. I olyckliga fall kan totala stopp i ledningar uppstå vilket kan leda till översvämningar i fastigheter eller att orenat avloppsvatten går rakt ut till närliggande vattendrag utan att först ha renats i avloppsreningsverket.

Vem ska ha fettavskiljare?

Krav på installation av fettavskiljare gäller samtliga verksamheter som hanterar livsmedel såsom bageri, café, cateringverksamheter, restauranger och mottagningskök, om antalet serverade portioner per dag är 25 eller fler. Även andra typer av verksamheter som hanterar livsmedel såsom charkuteri, livsmedelsbutik, livsmedelsindustri, slakteri och liknande verksamheter, kan omfattas av krav för installation av fettavskiljare.

En fettavskiljare ska vara typgodkänd samt korrekt dimensionerad för verksamheten, enligt SS-EN 1825. Se riktlinjerna för fler detaljer.

Vad kostar det?

Anmälan till kommunen är kostnadsfri. Däremot betalar du en avgift för tömning beroende på vilket abonnemang du har.

Kostnaden för inköp och installation av själva fettavskiljaren kan variera beroende på verksamhetens storlek och placering av fettavskiljaren. Kontakta VVS-konsult eller VVS-entreprenör för att få en offert.