Till innehållet

Tillståndsguiden

Kompost

Alla får kompostera trädgårdsavfall, men om du vill kompostera matavfall måste du ha ett tillstånd. Anledningen till att du behöver göra en ansökan till miljö- och hälsoskydd är att matavfall drar till sig skadedjur, som kan orsaka olägenhet och påverka människors hälsa. 

För att få tillstånd behöver kompostbehållaren uppfylla ett visst antal kriterier. Behållaren ska vara dimensionerad för antalet personer i hushållet, skadedjurssäker, ventilerad och det ska även finnas möjlighet att bruka kompostjorden på den egna fastigheten. Du kan bygga en egen behållare eller så finns det färdiga att köpa.

Om du får ett tillstånd för att kompostera matavfall så behöver du inte ha ett abonnemang för den bruna soptunnan tunnan längre, om du inte vill. 

Vad kostar det?

Avgift för handläggning av ansökan/anmälan kommer att tas ut enligt fastställd taxa. Avgift för anmälan av kompost är motsvarande en timmes handläggningstid, för ansökan om minimihämtning 2 timmar. För nuvarande (2023) är timtaxan 1218 kr.