Till innehållet

Slam

Om du har en avloppsanläggning är det obligatoriskt med slamhämtning. Detta för att förhindra att det läcker ut näringsämnen och bakterier ut i miljön, och även för att skydda din anläggning så att den fungerar i många år framöver.

Slamtömning sker efter zonindelningen:

  • Kvartal 1 Rudskoga
  • Kvartal 2 Visnum
  • Kvartal 3 Varnum
  • Kvartal 4 Ölme

Vill du ha mer exakt information när tömningen sker hänvisar vi till tömningsentreprenören LBC på tel 0550-387 32.

Slam från enskilda slamavskiljare

Hämtning en gång varje år från fast boende.

Slam från fritidshus

Hämtning en gång vartannat år.

Slutna tankar

Hämtas efter budning, dock ska detta ske minst en gång per år om inte dispens finns. Extra hämtningar kan beställas direkt från entreprenören, LBC, telefon 0550-387 32 eller hos renhållningsavdelningen. Inställelsetid tidigast 3 dagar efter budning. Vid stopp eller andra akuta situationer kan hämtningen ske snabbare mot förhöjd avgift.

Kontaktuppgifter

Alexandra Wilhelm - miljö- och hälsoskyddsinspektör
alexandra.wilhelm@kristinehamn.se

0550-882 16

Renhållningsavdelningen
renhallning@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".