Till innehållet

Remiss renhållningsordning

Kommunens renhållningsordning som består av en avfallsplan och renhållningsföreskrifter ska regelbundet revideras. Tekniska nämnden har beslutat om utställnings- och remissversion av den reviderade renhållningsordningen den 14 juni 2023. 

Information om detta skickas till ett urval av remissinstanser som ombeds ge sina åsikter om förslaget. För privatpersoner och företag finns möjlighet att se förslaget via utställning. Det sker antingen digitalt på denna webbplats eller fysiskt på kommunens bibliotek.

Du kan lämna dina synpunkter på webben via detta formulär ”Lämna synpunkter här” eller via blankett som finns vid den fysiska utställningen.

Synpunkter ska vara inlämnade senast 29 september 2023.

Dokument

Renhållningsordning
Avfallsplan
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4A och bilaga 4B
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Renhållningsföreskrifter

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".