Till innehållet

Skapande skola

Statens kulturråd delar årligen ut bidrag till kultur i skolan riktat till elever i förskoleklass till och med årskurs 9. Bidraget kallas Skapande skola och söks av Kristinehamns skolförvaltning. Ansökan ska beskriva hur skolan arbetar med kulturverksamhet och professionella kulturarbetare.

Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets hemsida

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".