Till innehållet

Skapande skola

Statens kulturråd delar årligen ut bidrag till kultur i skolan riktat till elever i förskoleklass till och med årskurs 9. Bidraget kallas Skapande skola och söks av Kristinehamns skolförvaltning. Ansökan ska beskriva hur skolan arbetar med kulturverksamhet och professionella kulturarbetare.

Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets hemsida

Kontaktuppgifter

Louise Östman - verksamhetschef
louise.ostman@kristinehamn.se

0550-874 05

Kristin Sörensen - kultursamordnare
kristin.sorensen@kristinehamn.se

0550-874 17

Chatrine Svahn - assisterande kultursamordnare
chatrine.svahn@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".