Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Kulturgaranti i skolan

Barn och elever i Kristinehamns skolor och förskolor ska garanteras kultur. Med det menas både kultur som upplevelse och eget skapande i det vardagliga skolarbetet. Alla barn i kommunal barnomsorg och grundskola garanteras tillgång till kulturupplevelser i drama/teater, dans, film, konst, musik och litteratur. 

Varför en kulturgaranti?

Det bör finnas en kontinuitet och långsiktighet i hur barn och elever kommer i kontakt med och tar del av ett kulturutbud och kultur som språk och verktyg. Hur detta organiseras är i mångt och mycket en rättvisefråga. Därför behövs en uttalad kulturgaranti. Exakt hur arbetet ska se ut måste utvärderas och utvecklas i samarbete med de berörda skolorna, externa producenter och regionala aktörer.

Förskola (främst 4-6 år)

Professionell scenkonst, i första hand på förskolan i andra hand i en annan lokal. Arbete med ipads används som ett pedagogiskt verktyg för lärandet. Samtliga 5-årsgrupper erbjuds musiklek av musikpedagog och ser minibio på biografen.

Förskoleklass

Danspedagogisk verksamhet genom yrkesverksam danspedagog och professionell dansföreställning på skolan eller i annan lokal.

Årskurs 1

Bild och form med möjlighet till fördjupning med hjälp av professionell konstnär i samarbete med Kristinehamns konstmuseum och skolornas årliga bildutställning.

Årskurs 2

Professionell teater- eller musikteaterföreställning med möjlighet till fördjupning genom lokala aktörer. 

Årskurs 3

Danspedagogisk verksamhet genom yrkesverksam danspedagog samt professionell dansföreställning på skolan eller i samordnad lokal.

Årskurs 4

Professionell konsert eller musikteater med möjlighet till fördjupning genom musikskolans pedagoger.

Årskurs 5

Skolbio, filmsamtal och fördjupning genom filmkonsulent från Region Värmland eller professionell filmare/animatör.

Årskurs 6

Författarbesök med möjlighet till fördjupning i skrivarverkstäder med stöd av yrkesverksam författare i samarbete med kulturförvaltningen och biblioteket.

Årskurs 7-9

  • Årskurs 7: Lokalt kulturutbud
  • Årskurs 8: Regionalt kulturutbud
  • Årskurs9: Nationellt kulturutbud

Utbudet hanteras lokalt av skolorna själva och ska vara av professionell art enligt handlingsplanen för Skapande skola. Medel fördelas av kultursamordnare efter inlämnad årsplanering från varje 7-9-skola.

Gymnasiet 

Årskurs 1-3 på gymnasiet ges under läsåret kultur av varierad art, till exempel skolbio, författarbesök, dans- eller teaterföreställning. Programmet beslutas av skolans kulturombud och kultursamordnaren. Estetiska programmets föreställningar är en del av det årliga utbudet för gymnasiets elever.

Varje läsår arbetar alla barn från förskola till gymnasiet med ett gemensamt bildtema. Arbetet mynnar ut i en stor bildutställning, som är öppen för allmänheten. 

Växtliv är temat för årets bildutställning. Stort, smått, vackert, giftigt, skojigt. Fantasi eller verklighet. Collage, stämpling, måleri, färgexperiment. Skogar eller djungler som bakgrundsmiljö för enskilda växter med öppning för tillhörande djurliv. Mönster, som blir till blommor. Grupparbete och samarbete.

Skolornas bildutställning öppnar i början av maj och visas i år i Galleri Vågen på Södra hamngatan. Galleri Vågen har öppet tisdag-fredag på Kristinehamns historiskas ordinarie öppettider. Fri entré.

Här hittar du öppettider för Kristinehamns historiska

För att säkerställa kvaliteten på den kultur som beställs till förskolor och skolor finns representanter för varje förskola och skola från kommunens skolförvaltning samlade i en kulturkommitté.

Kommittén träffas två gånger per termin. 

Vid kulturkommitténs träffar deltar även representanter från kulturförvaltningen.

Kontaktuppgifter

Lis Landeman - verksamhetschef
lis.landeman@kristinehamn.se

0550-874 05

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".