Till innehållet

Kulturgaranti i skolan

Barn och elever i Kristinehamns skolor och förskolor ska garanteras kultur. Med det menas både kultur som upplevelse och eget skapande i det vardagliga skolarbetet. Alla barn i kommunal barnomsorg och grundskola garanteras tillgång till kulturupplevelser i drama/teater, dans, film, konst, musik och litteratur. 

Varför en kulturgaranti?

Det bör finnas en kontinuitet och långsiktighet i hur barn och elever kommer i kontakt med och tar del av ett kulturutbud och kultur som språk och verktyg. Hur detta organiseras är i mångt och mycket en rättvisefråga. Därför behövs en uttalad kulturgaranti. Exakt hur arbetet ska se ut måste utvärderas och utvecklas i samarbete med de berörda skolorna, externa producenter och regionala aktörer.

Förskola (främst 4-6 år)

Teater- eller musikteaterföreställning, i första hand på förskolan i andra hand på annan, samordnad lokal.

Förskoleklass

Musikteater på Brandstationen i samarbete mellan Bergslagens Räddningstjänst och Musikskolan samt uppföljning i form av workshop på skolan av professionella kulturutövare.

Årskurs 1

Bild och form med möjlighet till fördjupning av professionell konstnär i samarbete med Konstmuseet, Kristinehamns Historiska och Skolornas bildutställning.

Årskurs 2

Musikteater eller talad teaterföreställning, professionell scenkonst.

Årskurs 3

Professionell dansföreställning samt danspedagogisk verksamhet i skolan i projektform om 8 veckor per elev genom yrkesverksam danspedagog.

Årskurs 4

Professionell konsert eller musikteater samt instrumentspel i skolan i projektform om 8 veckor per elev genom Musikskolans pedagoger.

Årskurs 5

Skolbio, filmsamtal/handledning genom filmkonsulent från Region Värmland samt uppföljning i form av workshop på skolan av professionell kulturutövare.

Årskurs 6

Skrivarverkstäder på skolan med hjälp av professionell författare från Författarcentrum i samarbete med Kulturförvaltningen/Biblioteket.

Åk 7-9

Åk 7: Lokalt kulturutbud
Åk 8: Regionalt kulturutbud
Åk 9: Nationellt kulturutbud

Gymnasiet

Kultur av varierad art, till exempel skolbio, dans- eller teaterföreställning. Programmet beslutas av skolans kulturombud och kultursamordnare.

Varje läsår arbetar alla barn i Kristinehamn från förskola till gymnasiet med ett gemensamt bildtema. Arbetet mynnar ut i en stor bildutställning, som är öppen för allmänheten.

I år firar Skolornas Bildutställning 35 år och har temat Kroppar. Stort, smått, vackert, farligt, skojigt eller drömskt. Fantasi eller verklighet. Collage, stämpling, måleri, färgexperiment, akvarell, tusch eller lera. Grupparbete, samarbete eller enskilt arbete. På utställningen ser vi alla möjliga tekniker, utföranden och idéer.

Skolornas bildutställning pågår 3-31 maj och visas på Kristinehamns Historiska.

Tidigare teman på Skolornas Bildutställning:

2021- Mönster

2020- Speglingar

2019- Frihet

2018- Växtliv

2017- Stigar och vägar

2016- Picasso

För att säkerställa kvaliteten på den kultur som beställs till förskolor och skolor finns representanter för varje förskola och skola från kommunens skolförvaltning samlade i en kulturkommitté.

Kommittén träffas två gånger per termin. 

Vid kulturkommitténs träffar deltar även representanter från kulturförvaltningen.

Statens kulturråd delar årligen ut bidrag till kultur i skolan riktat till elever i förskoleklass till och med årskurs 9. Bidraget kallas Skapande skola och söks av Kristinehamns skolförvaltning. Ansökan ska beskriva hur skolan arbetar med kulturverksamhet och professionella kulturarbetare.

Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets hemsida

Kontaktuppgifter

Louise Östman - verksamhetschef
louise.ostman@kristinehamn.se

0550-874 05

Kristin Sörensen - kultursamordnare
kristin.sorensen@kristinehamn.se

0550-874 17

Chatrine Svahn - assisterande kultursamordnare
chatrine.svahn@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".