Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-12 och 13-16
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Vård- och omsorgsprogrammet

Vill du arbeta med människor i olika livssituationer? Då är Vård- och omsorgsprogrammet perfekt för dig. I utbildningen ingår att lära sig hur människor fungerar både själsligt, kroppsligt och socialt samt
 att få kännedom om vilka olika behov av vård och omsorg som kan uppstå under livets olika skeden.

Vård- och omsorgsprogrammet har inga nationella inriktningar.

Programmet finns på Presterudsgymnasiet och är en del av Vård- och omsorgscollege, som är ett samarbete mellan skola, kommun, landsting och privata vårdgivare i Kristinehamn och Värmland.

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du som elev ha de kun-skaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Efter dessa tre år kan du gå direkt uti arbetslivet, men du är också behörig att gå yrkeshögskola. Om du läser Engelska 6, Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 och 3, som tillval är du även behörig för universitet och högskola.

På Vård- och omsorgsprogrammet kommer du att få lära dig massor om hur människan fungerar och vilka
behov vi kan ha av omvårdnad och omsorg. Du kommer att kunna mycket om kroppens fysiska uppbyggnad, men
även psykologiska, psykiatriska och sociala frågor. Du får en helhetssyn på människan, hur man botar
sjukdomar, men hur man också lever ett mer hälsosamt liv för att förebygga en del av dem.

Dina dagar kommer att vara omväxlande där det blir en blandning mellan teoretiska studier, praktiska
tillämpningar, föreläsningar och studiebesök. Du kommer också att utveckla din förmåga att bemöta människor på ett proffsigt, yrkesmässigt sätt med respekt för människans olika behov och förutsättningar. Även din förmåga att kunna diskutera och ta ställning i olika etiska problem kommer att utvecklas.

Under dina 3 år på utbildningen har du APL, arbetsplatsförlagt lärande, i 15 veckor. 

Läs mer om utbildningen på Skolverkets webbplats: utbildningsinfo.se

Poängplaner

Poängplan Vård- och omsorg start 2019

Poängplan Vård- och omsorg start 2018

Poängplan Vård- och omsorg start 2017

Poängplan Vård- och omsorg start 2016

Kontaktuppgifter

Expedition Presterudsgymnasiet

0550-883 78

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".