Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-12 och 13-16
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet passar dig som vill förbereda dig för fortsatta studier till högskole- eller civilingenjör. Det passar också dig som bara vill lära dig mer om teknik och dessutom få en behörighet för högre studier. Programmet ger en god grund för arbete inom tekniska områden.

Programmets inriktningar är Teknikvetenskap, Informations- och mediateknik och Design- och produktutveckling.

Utbildningen finns på Brogårdsgymnasiet och är en del av Teknikcollege.

Teknikprogrammet i Kristinehamn är certifierat av Teknikcollege vilket är en kvalitetsstämpel som innebär att vi har hög klass på vår utbildning. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden. Utbildningen kommer att utveckla dina kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Du kommer att förstå teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Du jobbar såväl teoretiskt som praktiskt med exempelvis laborationer. Ibland jobbar du enskilt och ibland i projektgrupper. 

Om du tittar på poängplanerna nedan upptäcker du snart vilken omväxlande utbildning det är. Du får lära dig att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna – kort sagt du får kunskaper i hela produktionskedjan och blir en god kreativ problemlösare. Många av våra elever fortsätter att studera vidare på högskola/universitet för att bli civilingenjörer, företagare, tekniska konsulter, lärare med mera.

Design och produktutveckling

Ska ge kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala. Den ska också behandla designprocess och designmetodik.

Informations- och medieteknik 

Ska ge kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations-och medieteknik.
Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Teknikvetenskap

Ska ge kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ska fördjupa kunskaper om teknik, matematik och fysik.

Kontaktuppgifter

Expedition Brogårdsgymnasiet

0550-874 16

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".