Till innehållet

Feriearbete och sommarjobb 2021

Nu kan du som går på gymnasiet och är under 18 år söka feriejobb.
Är du däremot mellan 18-20 år ska du söka sommarjobb.

Ansökan är öppen från och med 28 april och sista ansökningsdag är 17 maj 2021.
Dessa datum gäller både ferie- och sommarjobb.

Arbetet är uppdelat på två perioder i sommar.

Period 1: vecka 24-26

Period 2: vecka 27-29

Feriejobb för dig som går på gymnasiet

Arbetsplatserna för feriejobb finns bland annat inom följande av kommunens verksamheter:

 • Fastighet
 • Gata
 • Fritid
 • Skolvaktmästeri
 • Turismenheten
 • Museiverksamheten
 • Biblioteket
 • Sommarlovsaktiviteter
 • Trädgård och grönyteområden

På grund av pågående pandemi och gällande rekommendationer finns det inga feriejobbsplatser inom barn-, skolbarns- eller äldreomsorgen.

Hur fördelas feriejobben?

Alla arbetsplatser och arbetsperioder kommer att fördelas ut bland de sökande. Det betyder att du som söker och får ett feriejobb inte kan önska en arbetsplats eller en arbetsperiod.

Vad gäller för att kunna söka?

För att kunna ansöka om feriejobb måste du vara under 18 år, gå på gymnasiet och vara skriven i Kristinehamns kommun. Du behöver också ha ett fullständigt personnummer.

Medgivande från vårdnadshavare

För att du som är under 18 år och därmed minderårig ska få jobba hos oss så måste din eller dina vårdnadshavare ge sitt medgivande.

Medgivande feriejobb

Obs! Medgivandet måste ha kommit in senast 17 maj för att du ska kunna vara med i fördelningen av årets sommarjobb.

Vill du söka feriejobb? Gör så här!

För att ansöka om feriejobb så skickar du ett mejl till feriejobb@kristinehamn.se.

I ansökningsmejlet vill vi att du presenterar dig i ett personligt brev och bland annat beskriver vilka intressen du har så att vi kan matcha bäst arbetsplats för dig. I mejlet ska du även uppge:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer

Ansökningar som inte är fullständiga, det vill säga saknar personlig brev och personuppgifter enligt ovan, kommer inte att behandlas. 

Vad händer sedan?

När ansökningstiden har gått ut kommer alla feriejobb att fördelas ut bland de som skickat in en ansökan och ett medgivande. Du får ett svar oavsett om du får ett feriejobb eller inte.

Sommarjobb för dig mellan 18-20 år

Arbetsplatserna för sommarjobb sommaren 2021 finns bland annat inom följande av kommunens verksamheter:

 • Fastighet
 • Gata
 • Fritid
 • Skolvaktmästeri
 • Turismenheten
 • Museiverksamheten
 • Biblioteket
 • Sommarlovsaktiviteter
 • Trädgård och grönytor

Hur fördelas sommarjobben?

Alla arbetsplatser och arbetsperioder kommer att fördelas ut. Det betyder att du som söker och får ett sommarjobb inte kan önska en arbetsplats eller en arbetsperiod.

Vem kan söka?

Du som är mellan 18-20 år kan söka sommarjobb.

Vad gäller för att kunna söka?

För att kunna ansöka om sommarjobb ska du vara över 18 år, vara skriven i Kristinehamns kommun och ha ett fullständigt personnummer.

Hur går ansökan till?

För att ansöka om sommarjobb så skickar du ett mejl till sommarjobb@kristinehamn.se.

I ansökningsmejlet vill vi att du presenterar dig i ett personligt brev och bland annat beskriver vilka intressen du har så att vi kan matcha bäst arbetsplats för dig. I mejlet ska du även uppge:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer

Ansökningar som inte är fullständiga, det vill säga saknar personlig brev och personuppgifter enligt ovan, kommer inte att behandlas.

Vad händer sedan?

När ansökningstiden gått ut kommer alla platser för sommarjobb att fördelas ut. Du kommer att få ett svar från oss oavsett om du får ett jobb eller inte.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".