Till innehållet

Vilken skola ska barnet gå på?

Alla kommunala grundskolor har ett geografiskt upptagningsområde. Skolans upptagningsområde baseras på skolans storlek och hur många elever skolan kan ta emot. 

Det är var familjen bor som bestämmer på vilken skola barnet har plats. Det är barnets så kallade hemskola och där är barnet garanterad en plats. Vill du att barnet ska gå på en annan skola än hemskolan så har du möjlighet att välja det – under förutsättning att det finns lediga platser i den skolan.

Var ligger närmaste skola? 

Du kan se var alla grundskolor ligger i vår webbkarta.

Om du vill ha en annan skola

Önskar du att barnet ska få byta skola ska du ta kontakt direkt med den tänkta skolan. (Observera att eventuell skolskjuts bara gäller till och från den skola där ditt barn har platsgaranti, om övriga krav för att få skolskjuts uppfylls.)

Har du och din familj precis flyttat till Kristinehamn? Ta kontakt med den närmaste skolan alternativt skolförvaltningen för att anmäla ditt barn och få mer information. 

Ansök om att byta skola

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".