Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-12 och 13-16
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Grundsärskolans fritidshem

Fritidshemmen som hör till grundsärskolan heter Solgången och Linden. Dessa fritidshem ligger i direkt anslutning till grundsärskolans lokaler.

Solgången tar emot elever upp till 12 år.

Linden är en verksamhet för ungdomar i åldrarna 13-21 år som behöver korttidstillsyn enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Besöksadress

Vi finns på adressen Magister Löfs väg. Välkommen att besöka oss!

Kontaktuppgifter

Maria Lilja - rektor
maria.lilja@kristinehamn.se

0550-858 52

Särskolans fritidshem

0550-881 94

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".