Till innehållet

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är frivillig och är till för den som har en intellektuell funktionsnedsättning och som har gått grundsärskola och vill fortsätta studier på gymnasienivå.

Gymnasiesärskolans utbildning är fyra år. Varje elev får en individuell studieplan där mål sätts upp utifrån kursmålen och elevens egen förmåga att uppnå målen. Vi uppdaterar den individuella studieplanen en gång per termin och den fungerar som ett underlag vid utvecklingssamtal och mentorsamtal.

När du lämnar gymnasiesärskolan efter fyra år får du ett gymnasiesärskolebevis som visar vilka kunskaper och erfarenheter du har med dig efter gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolebeviset visar hur många poäng du har läst under dina fyra år i gymnasiesärskolan. Om du har godkända betyg i kurser som tillsammans är 2500 poäng har du en fullständig gymnasiesärskoleutbildning.

Ansökan till gymnasiesärskolan

Till gymnasiesärskolan söker du på samma sätt som till övriga gymnasieprogram. Du loggar in på sidorna för webbansökan med användarnamn och lösenord du fått med posten.

Programmet vänder sig till dig som vill jobba till exempel:

 • i butik
 • på ett kontor
 • på ett lager.

 
Du får möjlighet att lära dig om försäljning, inköp och varuflöden. Du får lära dig hur man arbetar med transport och distribution av varor, det som kallas logistik. På programmet får du också lära dig om marknadsföring och hur verksamheter kan utvecklas. Kunskaper om olika produkter och branscher ingår också.

Du får lära dig administrativt arbete och arbete med ekonomi inom företag och offentlig förvaltning. Du får också lära dig om kommunikation och kundservice så att du kan arbeta med konferens- och receptionsarbete.

På programmet får du träna dig att arbeta med andra och att med god service möta människor. Det ingår 22 veckor arbetsplatsförlagt lärande.

Utbildningen bedrivs i små grupper där praktik varvas med teori.

Här kan du se hela programplanen för administration, handel och varuhantering

Programmet för dig som exempelvis vill jobba:

 • på en biltvätt
 • på ett lager
 • på en bilverkstad.

På programmet får du grundläggande kunskaper inom fordonsvård och godshantering. Utbildningen är förberedande för att exempelvis kunna rekonditionera bilar, utföra däckarbeten och tillsammans med erfaren personal utföra verkstadsarbeten.

Under utbildningen får du dessutom lära dig att ha ett serviceinriktat förhållningssätt till kunder. Det ingår 22 veckor arbetsplatsförlagt lärande.

Utbildningen bedrivs i små grupper där praktik varvas med teori.

Här kan du se hela programplanen för fordonsvård och godshantering

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta:

 • inom industri
 • på en mekanisk verkstad
 • på ett lager.


Du får kunskaper om hur hantverk och produktion går till och hur maskiner och redskap kan användas. Det kan handla om formgivning och tillverkning av hantverksföremål, montering och svetsning. Du får också lära dig hur maskiner och redskap ska skötas och hanteras på ett säkert sätt. Du får lära dig om olika tillverkningsmetoder och får kunskap om olika material som används inom hantverk och produktion.

På programmet får du träna på att samarbeta och möta kunder på ett serviceinriktat sätt. Det ingår 22 veckor arbetsplatsförlagt lärande.

Utbildningen bedrivs i små grupper där praktik varvas med teori.

Här kan du se hela programplanen för hantverk och produktion. 

Programmet vänder sig till dig som vill jobba till exempel:

 • äldreomsorg
 • förskola
 • fritids och friskvårdssektorn.

 

Utbildningen ska ge dig färdigheter att utföra arbetsuppgifter inom hälsa, vård och omsorg. Det kan handla om till exempel hushållsarbete, lokalvård eller att du ska kunna vara ett stöd i en äldres vardag. Dessutom får du nya kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande arbete. Helhetssynen på människan och alla människors lika värde står i fokus under utbildningen. Därför ligger stor vikt på att du ska få utveckla dina kunskaper kring demokratiska värden och mänskliga rättigheter. 

Det ingår 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande.

Utbildningen bedrivs i små grupper där praktik varvas med teori.

Kontaktuppgifter

Expedition Presterudsgymnasiet

0550-883 78

Martin Andersson - biträdande rektor Presteruds- och Brogårdsgymnasiet
martin.andersson@kristinehamn.se

0550-858 05

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".