Till innehållet

Grundsärskola

Grundsärskolan är till för barn med utvecklingsstörning som behöver anpassad utbildning för att så långt som möjligt få den utbildning som grundskolan ger. Grundsärskolan är en egen skolform med egen läroplan och egna kursplaner. Den erbjuder en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan.

Vem kan gå i grundsärskola?

Innan ett barn erbjuds plats i grundsärskolan görs en noggrann utredning. Utredningen omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning och görs tillsammans med vårdnadshavare. Vilken enhet inom grundsärskolan som kan bli aktuell för skolplaceringen beror på vad som är mest lämpligt utifrån barnets egna förutsättningar och behov. Om du som vårdnadshavare inte vill att ditt barn ska gå i grundsärskola så ska barnet gå i vanlig grundskola, om det inte finns synnerliga skäl för att placeras i särskola med hänsyn till barnets bästa.

Olika former av grundsärskola

Vår grundsärskoleverksamhet finns på Stenstalidskolan. Verksamheten för årskurs 1-6 heter Regnbågen och de elever som går i årskurs 7-9 går i Samgruppen.
För de barn som inte kan gå i grundsärskola finns Träningsskolan, där vi istället jobbar utifrån ämnesområden. Inom Träningsskolan arbetar vi med de fem ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.
Det finns även möjlighet att en elev i grundsärskolan fullt ut kan gå i en vanlig grundskoleklass, eller så kan eleven gå i en grundskoleklass i vissa ämnen.

Fritidshem för elever i särskolan

Fritidshemmen som hör till grundsärskolan heter Solgången och Linden. Grundsärskolans fritidshem.  

Besöksadress

Regnbågen och Samgruppen finns på Backvägen 9 och Träningsskolan finns på Montörsgatan 2. Välkommen att besöka oss!

Kontaktuppgifter

Maria Lilja - rektor
maria.lilja@kristinehamn.se

0550-858 52

Robert Granbom - biträdande rektor
robert.granbom@kristinehamn.se

0550-885 15

Regnbågen

0550-883 59

Samgruppen

0550-883 95

Träningsskolan

0550-883 88

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".