Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-12 och 13-16
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Lekverkstaden

Lekverkstaden är en öppen förskola som arbetar med utgångspunkt i ordet LEK – där bokstavskombinationen LEK står för Lärandets Egen Källa. Barn och vuxna kan utan någon kostnad eller föranmälan besöka Lekverkstaden. Förutsättningen är att någon vuxen är med barnet under besöket.

Här kan du träffa, knyta kontakter med andra barn och vuxna. Här kan ni tillsammans leka, skapa, måla, snickra, bygga och klättra. Ni kan även delta i vår dagliga samling där vi sjunger och spelar, leker och dansar, läser och berättar.

Vi finns på Gustavsbergsgatan 25B. Välkommen till oss!

Lekverkstadens öppettider

Onsdag 10.30 - 12.30
Fredag 09.00 - 12.30

Övriga dagar har vi stängt.

Sista öppethållande dag innan jul är fredag 21/12. Vi öppnar igen onsdagen den 9/1. 

Spädbarns- och småbarnsrytmik

Lekverkstaden erbjuder, i samarbete med Skapande verkstad, barn och vuxna att delta i Rytmikverkstaden. Rytmikverksamheten bedrivs i permanenta grupper, med barn i samma åldersintervall, en timme i veckan under en termin och är för deltagarna kostnadsfri.

Du kan anmäla dig själv och dina barn till någon av följande verksamhetsformer:

Spädbarnsrytmik cirka 4-7 månader
Småbarnsrytmik cirka 6-12 månader
Småbarnsrytmik cirka 1-2 år


Anmälan görs till Lekverkstadens personal innan terminsstart.

Rytmikverksamheten bygger på att du och ditt barn deltar tillsammans. Vi vill på detta sätt skapa en trygg plattform för barnen och därtill lyfta fram vuxnas roll som förebilder. Vi vill också skapa förutsättning för en fortsättning i hemmet, där barnen kan få hjälp med att minnas sånger, ramsor, övningar och genom detta bli inspirerad till vidare lek och skapande.

Kontaktuppgifter

Lekverkstadens öppna förskola

070-616 72 93

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".