Till innehållet

Dags att planera sommarledigheten - Fritids

Vårterminen går fort och det är dags att börja planera för sommarveckorna v 24 - 32 (måndag 12/6 till och med fredag 11/8). För att vi ska kunna planera vår fritidsverksamhet på bästa sätt behöver vi veta vilka dagar som ditt barn inte har behov av fritids. 

Våra ordinarie fritidshem kommer i år att vara stängda under veckorna 27-30. För de barn som behöver omsorg någon eller några av dessa veckor, kommer omsorg att ordnas på ett ställe inom rektorsområdet. 

Du registrerar ditt barns omsorgsbehov på ett snabbt och smidigt sätt i appen Edlevo.
Vi vill att du registrerar de dagar som ni planerar att vara lediga, d.v.s. inte har behov av barnomsorg senast 2023-05-01.

Vi grundar hela vår personal-, mat- och aktivitetsplanering på era inlämnade omsorgsbehov. Vi ber dig därför vara extra uppmärksam på att registrera ledighet för de dagar då vår ordinarie verksamhet är stängd. 

Observera att du behöver skicka in ditt barns omsorgsbehov även om ni inte planerar någon ledighet. 

Hur gör jag?

Öppna appen Edlevo och gå till Barnschema/Lovplanering. Tryck på Lovplanering.
Tryck sedan på Sommarledighet Fritids 2023 under rubriken Pågående registreringar.


Registrera lediga dagar

Markera de dagar ditt barn inte har behov av barnomsorg under lovperioden. När du registrerat alla dagar så klicka du på Bekräfta registreringen. I nästa steg får du en summering av de dagar som registrerats. Stämmer dagarna så väljer du Skicka in.

Vi ska inte vara lediga - behöver det registreras?

Ja. Om ni inte planerar att vara lediga någon dag under lovperioden så behöver det ändå registreras och skickas in. I detta fall väljer du att bekräfta registreringen utan att välja någon ledig dag. Därefter väljer du Skicka in. 

Går det att ändra de dagar jag registrerat?

En inskickad lovplanering går att ändra så länge registreringsperioden är aktiv. Du kan alltså justera din planering fram till och med 2023-05-01

För att ändra den inskickade lovplaneringen klicka på aktuell post under Pågående registreringar. Justera redan registrerade dagar, bekräfta och skicka in på nytt. 


När det är dags för er att registrera schema för sommarveckorna så ber vi er att kontrollera att tiderna stämmer för att vi ska kunna planera vår verksamhet på bästa sätt. 

 

Har du någon fundering? Ta kontakt med oss på barnomsorgsadministrationen

Vänliga hälsningar

Skolförvaltningen, Kristinehamns kommun

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".