Till innehållet

Dags att planera sommarledigheten - Fritids

Vårterminen går fort och det är dags att börja planera för sommarveckorna, måndag 14/6 till och med fredag 20/8. För att vi ska kunna planera vår fritidsverksamhet på bästa sätt behöver vi veta vilka dagar som ditt barn inte har behov av fritids. 

Våra ordinarie fritidshem kommer i år att vara stängda under veckorna 27-30. För de barn som behöver omsorg någon eller några av dessa veckor, kommer omsorg att ordnas på ett ställe inom rektorsområdet. 

Från och med i år registrerar du ditt barns omsorgsbehov på ett snabbt och smidigt sätt i appen Tieto Edu. Vi vill att du registrerar de dagar som ni planerar att vara lediga, d.v.s. inte har behov av barnomsorg senast  2021-05-16.

Observera att vi grundar hela vår personal-, mat- och aktivitetsplanering på era inlämnade omsorgsbehov. Vi ber dig därför vara extra uppmärksam på att registrera ledighet för de dagar då vår ordinarie verksamhet är stängd. 

Hur gör jag?

Öppna appen Tieto Edu och gå till Barnschema/Lovplanering. Tryck på Lovplanering.
Tryck sedan på Sommarledighet Fritids 2021 under rubriken Pågående registreringar.

   

Registrera lediga dagar

Markera de dagar ditt barn inte har behov av barnomsorg under lovperioden. När du registrerat alla dagar så klicka du på Bekräfta registreringen. I nästa steg får du en summering av de dagar som registrerats. Stämmer dagarna så väljer du Skicka in.

 


Går det att ändra de dagar jag registrerat?

En inskickad lovplanering går att ändra så länge registreringsperioden är aktiv. Du kan alltså justera din planering fram till och med 2021-05-16. 

För att ändra den inskickade lovplaneringen klicka på aktuell post under Pågående registreringar. Justera redan registrerade dagar, bekräfta och skicka in på nytt. 

Har du någon fundering? Ta kontakt med oss på barnomsorgsadministrationen

  • Helén Svensson, helen.svensson1@kristinehamn.se, 0550-881 43
  • Rose-Marie Jern, rose-marie.jarn@kristinehamn.se, 0550-883 45

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".