Till innehållet

Grundsärskola

Grundsärskola är till för barn med utvecklingsstörning som behöver anpassad utbildning för att så långt som möjligt få den utbildning som grundskolan ger. Grundsärskola är en egen skolform med egen läroplan och egna kursplaner. Den erbjuder en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan.

Vem kan gå i grundsärskola?

Innan ett barn erbjuds plats i grundsärskolan görs en noggrann utredning. Utredningen omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning och görs tillsammans med vårdnadshavare. Vilken enhet inom grundsärskolan som kan bli aktuell för skolplaceringen beror på vad som är mest lämpligt utifrån barnets egna förutsättningar och behov. Om du som vårdnadshavare inte vill att ditt barn ska gå i grundsärskola så ska barnet gå i vanlig grundskola, om det inte finns synnerliga skäl för att placeras i särskola med hänsyn till barnets bästa.

Olika former av grundsärskola

Vår anpassade grundskoleverksamhet finns på Stenstalidskolan. Verksamheten för årskurs 1-6 heter Regnbågen och de elever som går i årskurs 7-9 går i Samgruppen.
För de barn som inte kan gå i anpassad grundskola finns Träningsskolan, där vi istället jobbar utifrån ämnesområden. Inom Träningsskolan arbetar vi med de fem ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.
Det finns även möjlighet att en elev i anpassad grundskola kan gå fullt ut i en vanlig grundskoleklass, eller så kan eleven gå i en grundskoleklass i vissa ämnen.

Fritidshem för elever i grundssärskola

Fritidshemmen som hör till grundsärskola heter Solgången och Linden. Fritidshem för anpassad grundskola.

Besöksadress

Regnbågen och Samgruppen finns på Backvägen 9 och Träningsskolan finns på Montörsgatan 2. Välkommen att besöka oss!

Kontaktuppgifter

Maria Lilja - rektor
maria.lilja@kristinehamn.se

0550-858 52

Robert Granbom - biträdande rektor
robert.granbom@kristinehamn.se

0550-885 15

Regnbågen

0550-883 59

Samgruppen

0550-883 95

Träningsskolan

0550-883 88

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".