Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Motionsspår

Motions - eljusspår i Kristinehamn

 

Björkvallens idrottsplats:

I anslutning till idrottsplatsen finns elljusspår 2,7 km och motionsspår 4 km samt förbindelseled till A9 spårområde.

From. v.16 kommer toaletten vid omklädningsrummen utomhus vara öppen dagligen kl. 07.30-21.30 med reservation för förändringar.

Den nya förbindelseleden (orange markering) mäter drygt 10 km.

Presterud:

Motionsspår 3 och 6 km på gamla A9- området, följ skyltning.

Björneborg:

2,5 km i anslutning till idrottsplatsens elljusspår.

Bäckhammar:

Start vid scoutstugan. 2,2 km elljusspår.

Kvarnbyn:

Förbindelseled till Hultets friluftsgård 1,5 km (orange markering) 

Sandfallet:

2,2 km vandringsled (orange markering)

Rudskoga:

1,2 km motionsspår.

Strand:

Motions- och strövstig mellan E18 och Strand, 1,9 km. Ansluter till gång/cykelstigen söder om Stensta Center och vägen söder om Strands gamla skola.

Sättra:

Sättrastugan är belägen 4 km öster om Kristinehamn. Förbindelsespår finns vid gamla Karlskogavägen strax öster om Burger King.

Motionsspår 3 och 6 km.

Ölme:

2 km elljusspår, beläget mellan Ölme samhälle och gamla Karlstadsvägen, öster om Stolpen.

Hultets friluftsgård

Kristinehamns orienteringsklubbs anläggning. Elljusspår 1,5-5 km. Motionsspår 1,5-16 km.

Bastu, omklädningsrum. Huvudbyggnaden innehåller samlingslokal, kansli och servering.   

Kartor: http://www3.idrottonline.se/KristinehamnsOK-Orientering/Klubben/Kartor/

Det är förbjudet att köra med motordrivna fordon på kommunens motionsspår.