Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Växthuset

Socialförvaltningen har tillsammans med skolan en gruppverksamhet som heter Växthuset. Verksamheten finns för barn till föräldrar som har eller har haft en överkonsumtion av alkohol eller bruk av andra droger. Målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 7-13 år.

Verksamheten syftar till att hjälpa barnen att bryta sin isolering, lyfta bort skuld och skam och uppmuntra dem att se sina egna möjligheter. Barnen får genom lek, bild, drama, sagor och samtal hjälp att utveckla självkänsla och träning i att fatta egna beslut med mera. Verksamheten leds av två gruppledare som leder grupperna utifrån ett pedagogiskt utarbetat program.

Gruppens storlek är max 7 barn/ungdomar. Gruppen träffas i grupp efter skoldagens slut 2 timmar varje vecka, totalt 15-20 gånger

Vårdnadshavare måste ge sitt samtycke till att barnet börjar i gruppen. Innan barnet börjar träffar gruppledarna barnet och föräldern/föräldrarna. Gruppverksamheten startar när pågående grupp har slutat. De tre första gångerna är så kallade Öppna och barnet har då möjlighet att prova verksamheten.

Önskar ni mer information är ni välkomna att kontakta Eva Anesäter, tfn 0550-874 07, e-post eva.anesater@kristinehamn.se eller Gunilla Antonsson, tfn 070-616 72 93, e-post gunilla.antonsson@kristinehamn.se.

Lokal: Skapande verkstad, Löthnergatan 1
Tid: Onsdagar Kl. 14.30-16.30 (fikapaus på 30 min inräknad)