Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Våld i nära relationer

Ibland är det svårt med relationer. Kontroll av livsutrymme och våld kan se solika ut. Är du orolig för att någon i din närhet känner sig rädd och otrygg i sin vardag.

Eller gör du det själv?

Vi på socialtjänsten finns till för dig. Vi stänger aldrig och är tillgängliga kvällar, nätter och helger. Vi är vana att jobba med människor i utsatta situationer och vårt arbete omfattas av stäng sekretess.

Hör av dig! Du når oss alltid via mejlen valdinara@kristinehamn.se eller via växeln på telefon 0550-88 000, be om att få prata med vuxengruppens jour.

Behöver du hjälp annan tid än kontorstid? Ring då till socialjouren på telefonnummer 054-540 50 54 eller 054-540 54 14. Deras  öppettider är söndag till torsdag 16.30-00.00
och fredag till lördag 16.00-01.30.

Vill du komma i kontakt med Kvinnofridslinjen? Det är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Även du som är anhörig eller vän är välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer dem gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Telefonnumret är 020-50 50 50.

Vid en akut situation ska du alltid ringa 112.

Vad kan socialtjänsten göra?

Om någon lever eller har levt i en relation där den närstående beter sig på ett sätt som gör att personen blir rädd och känner sig otrygg på grund av ett aggressivt, hotfullt eller kränkande beteende har socialtjänsten skyldighet att ge stöd till den som blir utsatt. Detta oavsett vilket kön, vilken könsidentitet eller sexuell läggning personen har.

Om det finns barn i familjer där det förekommer eller har förekommit någon form av våld i nära relation har socialtjänsten skyldighet att ge stöd även till dem.

Om någon har svårt att hantera sitt humör och upplever att personens ilska får negativa konsekvenser för närstående och för personen själv kan socialtjänsten erbjuda stöd för att bryta det destruktiva beteendet. Detta oavsett vilket kön, vilken könsidentitet eller sexuell läggning personen har.

Det kan vara en eller flera personer som utövar kontrollen och våldet. Våld i nära relationer handlar oftast om mäns våld mot kvinnor i parrelationer men kan också handla om kvinnors våld mot män, hbtq-personers våld mot sin partner, föräldrars våld mot barn, vuxna barns våld mot föräldrar och hedersrelaterat våld.

När det gäller gruppen äldre och/eller funktionsnedsatta kan våldet även bestå av att vårdare, gode män, personliga assistenter och andra som personen är i beroendeställning till utövar våldet.