Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Sysselsättning och rehabilitering

Juhlinska husets öppna verksamhet

Verksamhetens övergripande syfte är att verka mot utanförskap och social isolering. Juhlinska huset ska fungera som en öppen mötesplats för personer med funktionsnedsättning, utan anmälningsplikt och dokumentation. Målet är att verksamheten ska erbjuda en plats där besökarna får möjlighet att ta del av social samvaro och aktiviteter i en miljö som präglas av förståelse, trygghet och tillhörighet.
 
Öppettider: 08.00-15.15 Vill du kontakta verksamheten är du välkommen att ringa: 0550-804 04

Östervik Rehab/Stadsbondgården

Östervik Rehab/Stadsbondgård är en arbetsrehabilitering i praktiskt arbete. Syftet är att ge möjlighet att träna arbetsförmågan för att senare eventuellt kunna arbeta inom den reguljära arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifterna består bland annat av skötsel av djur och gård, vedproduktion, matlagning, fixartjänst för äldre, caféverksamhet, lokalvård, guidning av Stadsbondgården med mera.

Du kan läsa mer om Stadsbondgårds-verksamheten här

Tfn Östervik 0550-881 25, e-post: ostervik@kristinehamn.se