Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Stegen

Stegen är till för den som är motiverad och behöver samordnat stöd från flera myndigheter för att komma ut i, eller återgå till, arbete eller studier. Målgrupp är personer över 18 år som har en psykisk, fysisk och/eller social problematik som gör det svårt att kunna få ett arbete eller studera. Syftet är ett ökat välbefinnande med målet egen försörjning genom arbete eller studier.

Stegen erbjuder samordnade insatser som till exempel praktik, studiebesök, olika slags gruppverksamheter och hälso- och friskvårdsverksamhet. Insatserna är individuellt utformade utifrån behoven.

Tror du att något av detta skulle vara ett sätt för dig att gå vidare mot jobb eller studier? Kontakta din handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, på kommunen eller den du brukar ha mest kontakt med inom hälso- och sjukvården så att ni tillsammans kan komma på ett studiebesök till Stegen.

Stegen i Kristinehamn är ett projekt som finansieras av samordningsförbundet Samspelet.

Kontakt

Jenny Nordansjö, Jenny.nordansjo@arbetsformedlingen.se, 010-488 24 16
Ida Johnsson, Ida.johnsson@forsakringskassan.se, 010-1126860