Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Socialjour kväll, natt och helg

Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt. Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk. 

Socialjourens öppettider:
Söndag – torsdag 16.30-00.00
Fredag – lördag 16.00-01.30

Kontakta socialjouren
Telefonnummer 054-540 50 54, 054-540 54 14.
Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning, hänvisas till 112.