Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Skyddat boende

Vad är ett skyddat boende?

Om någon måste lämna sitt hem för att skydda sig och eventuella barn från en våldsutövare kan personen efter beslut från socialtjänsten få plats i skyddat boende. Skyddat boende är en tillfällig lösning. Ett skyddat boende kan erbjuda samhällsinformation, stöd i rättsprocesser samt möjlighet till samtalsstöd. Skyddat boende kan behövas oavsett vilket kön, vilken könsidentitet eller sexuell läggning personen har.

I Kristinehamns kommun har vi ett kommunalt skyddat boende. Det är hbtq-certifierat och där kan vuxna våldsutsatta få bo under en kortare tid. I mån av plats kan även andra kommuner placera våldsutsatta på boendet.

Är du eller någon du känner i behov av skyddat boende? Ring kommunens växel på telefonnummer 0550-88 000 och be att bli kopplad till vuxengruppens jour.

Arbetar du på en annan socialtjänst och har frågor kring placering på vårt skyddat boende? Ring kommunens samordnare mot våld i nära relationer på telefonnummer 0550-858 45 eller 070-336 49 85. Det går också alltid att mejla till valdinara@kristinehamn.se.