Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Samverkansplan mot våld i nära relationer

Samverkansplanen mot våld i nära relationer reviderades under 2014 av representanter från flera myndigheter och frivilligorganisationer. Samverkansplanen utgör en grund i den lokala samverkan som bör ske när det gäller arbetet mot våld i nära relationer. Varje verksamhet har sedan ansvar för att se till att rutiner/riktlinjer/handböcker på detaljnivå finns vid behov avseende våld i nära relation (utifrån verksamhetens uppdrag).

Målet med samverkan är att är vuxna personer i Kristinehamn kommun som utövar eller blir utsatta för våld i nära relation, barn som finns i dessa familjer samt barn som blir utsatta för våld i nära relation ska få stöd, behandling och skydd.

Samverkansplanen ska revideras vid behov och i annat fall vartannat år. Socialnämnden ansvarar för att samverkansplanen revideras av lämplig arbetsgrupp.

Samverkansplan mot Våld i nära relationer 2015