Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Rehabilitering och hjälpmedel

Kommunens rehabilitering är aktuell till de personer som är i behov av rehabiliteringsinsatser i det egna hemmet eller på särskilt boende. Ansvaret gäller från 16 år och uppåt. Målet med rehabilitering är att varje individ, trots funktionshinder, ska kunna utföra det dagliga livets göromål så självständigt som möjligt och därmed öka livskvaliteten.

Insatserna består av bedömning, behandling och träning. Utprovning av hjälpmedel samt initiering till bostadsanpassning görs också som ett led i rehabiliteringen. Stor vikt läggs vid att handleda, utbilda och stötta personal och anhöriga.

Det är legitimerade arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hjälpmedelstekniker som ansvarar för rehabilitering, bidrag till bostadsanpassning och hjälpmedelshantering. Undersköterskor och vårdbiträden arbetar med funktionsbevarande åtgärder under handledning av arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Rehabenhetens fysioterapeuter och arbetsterapeuter kontaktas på 0550-885 27. Telefontiden är vardagar kl. 08:00-09:00 samt kl 13.00-14.00.