Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Psykisk hälsa hos barn och unga

Ibland kan barn och unga må dåligt och ibland kan det också vara så att det behövs någon form av hjälp, råd eller stöd för att det ska bli bättre. Följande information ger dig råd och vägledning var du kan läsa mer och söka råd/hjälp när det gäller barn och ungas psykiska hälsa.

OBS! Vid akut behov av hjälp, ring 112. Vid annan misstanke om att barn/unga far illa vänder du dig till Socialjouren.

Externa länkar och kontakter

Alkohol och droger

Den som missbrukar alkohol eller andra droger kan vända sig till socialtjänsten för att få hjälp och stöd. Detta kan socialtjänsten hjälpa till med vid missbruk/beroende

Inom skolan kan även stöd till att sluta röka ges genom elevhälsan, kontaktinformation till elevhälsoteamen finns på respektive skolas sida.
Grundskolor i Kristinehamn
Gymnasiet

Umo.se har information om alkohol, tobak och droger

Om alkohol och droger, riskbruk och missbruk på 1177.se

Brister i föräldraskap

Ibland kan även föräldrar behöva hjälp. Socialtjänstens enhet för Barn, ungdom och familj kan ge stöd och råd om du själv eller någon du känner har det jobbigt. Barn, ungdom och familj

Om brister i föräldraskapet på 1177.se

Dyslexi

Dyslexi är att ha medfödda svårigheter med att läsa och skriva. Om du behöver stöd för att läsa och skriva kan specialpedagogen på sin skola hjälpa dig. Specialpedagogen tillhör skolans elevhälsa. Skolans elevhälsa

Om dyslexi på 1177.se

Dödsfall

Du som går i skolan kan vända dig till elevhälsan på din skola om du mår dåligt eller vill ha någon att prata med. Inom elevhälsan finns flera olika professioner som finns där enbart för din skull. Skolans elevhälsa

Om dödsfall på 1177.se

Ekonomiska problem

Den som saknar pengar för sitt uppehälle, t.ex. mat och hyra, kan ansöka om försörjningsstöd hos kommunen

Kommunens konsumentrådgivare kan ge råd och stöd i att få hushållsekonomin att gå ihop

Om ekonomiskt stöd på 1177.se

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Här finns mer information om vad Kristinehamns kommun har i form av hjälp för den som har olika former av funktionsnedsättning

Om du behöver stöd för att tillgodogöra dig undervisningen kan specialpedagogen på sin skola hjälpa dig. Specialpedagogen tillhör skolans elevhälsa. Skolans elevhälsa

Om funktionsnedsättningar på 1177.se

Ilska och utbrott

Till Socialtjänstens enhet Barn, ungdom och familj kan barn, ungdomar och deras familjer vända sig vid svårigheter av olika slag. Det kan till exempel gälla psykisk hälsa eller problem med skolgången, separationer och umgänge. Barn, ungdom och familj

Skolan har ett ansvar för att ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. Skolan utreder behovet av stöd och ett åtgärdsprogram upprättas. Har du frågor är du välkommen att kontakta rektorn på din skola, kontaktuppgifter hittar du på skolans webbsida.
Grundskolor i Kristinehamn
Gymnasiet

Du som går i skolan kan vända dig till elevhälsan på din skola om du mår dåligt eller vill ha någon att prata med. Inom elevhälsan finns flera olika professioner som finns där enbart för din skull. Om du behöver stöd för att läsa och skriva kan specialpedagogen på sin skola hjälpa dig. Specialpedagogen tillhör skolans elevhälsa. Skolans elevhälsa

Om barn och unga som lätt får utbrott på 1177.se

Kriminalitet

Kommunens socialtjänst kan stödja brottsoffer, hjälpa till att ordna medling vid brott med mera

Om kriminalitet på 1177.se

Kris i livet

Ibland kan det hjälpa att prata med någon. Skolans elevhälsoteam finns till för alla som går i skolan och till dem kan man vända sig med sina tankar och funderingar. På respektive skolas sida hittar du kontaktuppgifter till respektive elevhälsoteam.
Grundskolor i Kristinehamn
Gymnasiet

Socialtjänstens enhet för Barn, ungdom och familj kan ge stöd och råd. Barn, ungdom och familj

Om att hamna i kris på 1177.se

Mobbning och kränkande behandling

Alla våra skolor arbetar aktivt med att motverka mobbning och kränkande behandling. Om man känner sig utsatt för mobbning eller kränkande behandling i skolan ska man i första hand vända sig till sin lärare/mentor eller i andra hand till skolans rektor. Kontaktuppgifter hittar du på din skolas webbsida.
Grundskolor i Kristinehamn
Gymnasiet

Om mobbning på 1177.se

Problem i skolan

Skolan är till för alla och ingen ska behöva må dåligt i skolan. Ibland kan det hjälpa att prata med någon. Skolans elevhälsoteam finns till för alla som går i skolan och till dem kan man vända sig med sina tankar och funderingar.
På respektive skolas sida hittar du kontaktuppgifter till respektive elevhälsoteam.
Grundskolor i Kristinehamn
Gymnasiet

Om problem i skolan på 1177.se

Riskbruk och missbruk

Riskbruk betyder att man dricker alkohol på ett sådant sätt att det finns risk att det ger skador. Personer med riskbruk eller missbruk som har med alkohol eller droger att göra kan kontakta socialförvaltningen för att få stöd och hjälp att komma ur beroendet

Inom skolan kan även stöd till att sluta röka ges genom elevhälsan, kontaktinformation till elevhälsoteamen finns på respektive skolas sida.
Grundskolor i Kristinehamn
Gymnasiet

Umo.se har information om alkohol, tobak och droger

Om riskbruk och missbruk på 1177.se

Sexuella övergrepp

Om du eller någon du känner utsätts för sexuella övergrepp är det mycket viktigt att ta hjälp. Vardagar under kontorstid kommer du i kontakt med socialtjänsten via kommunens växel, tfn 0550-880 00. Socialjouren kan du nå dygnet runt

Umo.se har sidor om sexuella övergrepp på temasidorna om våld och kränkningar

Om sexuella övergrepp på 1177.se

Skilsmässa

Socialtjänstens enhet för Barn, ungdom och familj kan ge stöd och råd kring problem vid skilsmässor. Barn, ungdom och familj

Om skilsmässor och separationer på 1177.se

Skolfrånvaro

Skolans elevhälsoteam finns till för alla och kan hjälpa/stödja den som har låg närvaro i skolan. På respektive skolas sida hittar du kontaktuppgifter till respektive elevhälsoteam.
Grundskolor i Kristinehamn
Gymnasiet

Socialtjänstens enhet för Barn, ungdom och familj kan ge stöd och råd. Barn, ungdom och familj

Om skolfrånvaro på 1177.se

Stress

Stress är en känsla som kan uppstå när man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på eller om man har för höga krav och förväntningar på sig. Om man känner sig stressad är det viktigt att man pratar med någon om det. Alla skolor har dit du kan vända dig med frågor som rör stress. Kontaktuppgifter till skolans elevhälsa hittar du på respektive skolas webbsida.
Grundskolor i Kristinehamn
Gymnasiet

Under temasidorna ”Att må dåligt” har Umo.se information om stress

Om stress hos barn och unga på 1177.se

Våld och övergrepp

Om du eller någon du känner utsätts för våld eller andra övergrepp är det mycket viktigt att ta hjälp. Vardagar under kontorstid kommer du i kontakt med socialtjänsten via kommunens växel, tfn 0550-880 00. Socialjouren kan du nå dygnet runt

Umo.se har temasidor om våld och kränkningar

Om våld och övergrepp på 1177.se