Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Projekt Värmlands framtid

Värmlands framtid

Delprojekt Kristinehamn

Värmlands framtid är ett länsövergripande projekt som med finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF) kraftsamlar länets alla kommuner för att minska arbetslösheten och utanförskapet bland unga.

Värmlands framtid är till för dig som är mellan 16-29 år som varken arbetar eller studerar. Vi arbetar med att hjälpa ungdomar och unga vuxna att hitta ett sätt att komma vidare, helt utifrån dina individuella behov. Det kan handla om att komma igång i studier, ha praktik, vägledning inför studier eller arbete, stödsamtal, motiverande samtal, hjälp i kontakten med myndigheter eller att delta på någon aktivitet. Några exempel är Kom-i-gång-grupp, samtal, studiebesök, friskvård, social träning, Skapande verkstad, körkortsteori. Vi träffas i grupp eller enskilt. Tillsammans gör vi kartläggningar och en handlingsplan för att hitta just din väg framåt.

Målet är att du ska bli bättre rustad för att komma vidare med studier, praktik eller arbete.

Vill du veta mer?

Du är välkommen att hör av dig till oss. Du når oss på:

·       Ann-Charlotte Palm, projektledare

Telefonnummer 0550-883 46 eller 070-582 25 99

Mejl till ann-charlotte.palm@kristinehamn.se

·       Palm Patrik Nylén, projektmedarbetare

Telefonnummer 0550-885 30 eller 070-247 13 77

Mejl till patrik.nylen@kristinehamn.se

·       Nathalie Gustavsson, projektmedarbetare

Telefonnummer 0550-874 88 eller 072-143 30 96

Mejl till nathalie.gustavsson@kristinehamn.se

·       Marcus Larsson, projektmedarbetare

Telefonnummer 0550-858 47 eller 070-3303481

Mejl till marcus.larsson@kristinehamn.se

 

Besöksadresser: Gustavsbergsgatan 25B och Doktor Enwallsväg 13D

Postadress: 37. Annexet, 68184 Kristinehamn