Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Personligt ombud

I östra Värmland finns två personliga ombud för den som är 18 år eller äldre och har långvariga psykiska funktionshinder.

Ombuden jobbar för att du ska få dina lagliga rättigheter tillgodosedda och de kan hjälpa dig att få kontakt med gode män eller kontaktpersoner.

De personliga ombuden hjälper till med:
- Råd och stöd.
- Kartlägger vård- och service behov.
- Kontakt och samordning mellan olika myndigheter och andra personer som är viktiga för dig.
- Bistår vid ansökningar om exempelvis vård, behandling, boende, ekonomi, arbete, sysselsättning.
- Bistår dig vid överklaganden.

Personligt ombud är ingen myndighet eller vårdinstans utan jobbar helt fristående och kostnadsfritt. Ombuden har tystnadsplikt.

Verksamheten Personligt Ombud i Värmland är en länsövergripande verksamhet. Samtliga kommuner har gått samman i en gemensam organisation där Karlstad kommun är värdkommun och har tagit på sig arbetsgivaransvaret.
Verksamheten leds av en ledningsgrupp med representanter från kommun, landstinget, försäkringskassan, länsarbetsnämnden och intresseföreningarna RSMH och FPS. (RSMH - Riksförbundet för social och mental hälsa, FPS - Föreningen för psykiatriskt samarbete).

Östra distriktet har sitt kontor i Kristinehamn.
Åsa Jildesten 054-540 53 36
Christel Iversen 054-540 53 39