Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Passagens pensionärsservice

Passagen är en av kommunens två arbetsträningsenheter och sysselsätter medarbetare från socialtjänsten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan på kortare eller längre tid. En samordnare leder arbetet tillsammans med två arbetshandledare och en jobbcoach och ett tiotal lönebidragsanställda utför de praktiska arbetena med våra deltagare som arbetstränar hos oss. Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet ska stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden samt stärka och stimulera varje enskild individ att så snabbt som möjligt nå en egen försörjning.

En förutsättning för att uppfylla våra syften är att vi kan erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter, full sysselsättning och individuell kompetensutveckling.

Då de flesta medarbetarna hos oss är här på grund av att de är arbetslösa och med olika kompetens och bakgrund så har vi inte ”yrkesmän” till de olika arbetsuppgifterna. Detta ligger till grund för vårt måtto ”Det får gärna ta tid bara det blir bra”.

De tjänster vi utför är:
Gräsklippning (fast pris beroende på gräsmattans storlek)
Lövkrattning
Snöskottning & sandning (fast pris)
Bära ved & pellets
Köra skräp till Strandmossen (en extra avgift kan tillkomma)
Beskär träd och häckar, medarbetarna som utför dessa arbeten har Hushållningssällskapets utbildning.

Pris: 250 kr plus moms/timmen

Kontakt

Benny Roselin, samordnare, telefon 0550-882 35, benny.roselin@kristinehamn.se

Maria-Therese Nordström, jobbcoach, telefon 0550-883 84, maria-therese.nordstrom@kristinehamn.se