Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Överklaga myndighetsbeslut

Den som av någon anledning inte är nöjd med ett myndighetsbeslut kan överklaga det. Du kan överklaga om:

  • du inte beviljas något bistånd alls

  • du beviljas mindre bistånd än du ansökt om

  • du beviljas annat bistånd än du ansökt om

  • ett bistånd minskas eller dras in

  • du är missnöjd med ett avgiftsbeslut

Handläggaren är skyldig att informera om rätten att överklaga och att hjälpa till vid behov.

Mer information om överklagande finns på sidan överklaga kommunala beslut.