Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Nationell Patientöversikt, NPÖ

Nationell Patientöversikt, NPÖ, är en tjänst som gör det möjligt för behörig vård- och omsorgspersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare.

Syftet med NPÖ är att informationen ska följa patienten. Viktig medicinsk information ska finnas tillgänglig oavsett om patienten besöker ett landsting, en kommun eller en privat vårdgivare. Det betyder att anslutna kommuner och landsting kan läsa viktiga delar av varandras dokumentation, under förutsättning att patienten ger sitt samtycke.

Från och med juni 2011 är Kristinehamns kommun anslutna till NPÖ och kommunens sjuksköterskor har efter samtycke från patienten möjlighet att läsa delar av landstingens dokumentation.

Mer information

Inera har information om NPÖ på nationell nivå
1177 har mer information om vad som gäller för patientjournaler