Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Musikrytmik

Du som drabbats av stroke med påföljande afasi har möjlighet att få tillgång till musikrytmik. Metoden är att genom sång och rytmik få större tillgång till språket.

Möjligheter finns också att få tillgång till Ronnie Gardiner Method (RGM-metoden). Denna metod avser att stimulera hjärnan till återhämtning och utveckling. Kontakta musikrytmikledare/RGM-ledare Carina Svahn via kommunens växel, tfn 0550-880 00, för mer information.