Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Missbruk/Beroendeproblematik

Personer med missbruk/beroendeproblematik relaterat till alkohol, droger eller spelmissbruk ges möjlighet till stöd och hjälp att komma ur beroendet. I utredningen tar socialsekreteraren reda på bland annat dina funktioner och förmågor, hur den sociala situationen ser ut, situationen med boendet, din hälsa, med mera. Detta kan ske vid besök på socialförvaltningen eller hembesök. Bedömning och beslut görs enligt socialtjänstlagen (SoL).

Socialsekreteraren gör en utredning och en individuell behovsbedömning varefter beslut fattas. Det är alltid den enskilde som berörs som ska ansöka.

För ansökan, anmälan eller mer information ring tfn 0550-884 00. Handläggarna har telefontid vardagar kl 8.30-9.30.

Du som är anhörig till någon med ett missbruk kan läsa mer om vårt anhörigprogram här.

Privatpersoner, organisationer, sjukvården och polisen kan anmäla till socialförvaltningen om de ser att en person kan ha behov av hjälp från socialförvaltningen.