Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Korttidsboende

Ibland händer det att insatserna inom hemvården på grund av sociala skäl eller tillfälligt omfattande omvårdnadsbehov inte räcker till. Då kan korttidsboende vara ett alternativ. Detta bistånd ges om man av olika skäl tillfälligt behöver mer stöd än vad som kan ges i det egna hemmet.

Korttidsboende kan också beviljas i väntan på särskilt boende om man inte kan bo hemma under tiden. Beslut om korttidsboende tas av biståndshandläggare.

Platser för korttidsboende finns på det särskilda boendet Regnbågen.